© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   23.11.2023

Zapytanie ofertowe pn. Pełnienie nadzoru nad obiektami Muzeum z ramienia specjalisty ochrony przeciwpożarowej oraz prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony przeciwpożarowej

Zamówienie publiczne o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000,00 zł, udzielane na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, 1720), pn.: Pełnienie nadzoru nad obiektami Muzeum z ramienia specjalisty ochrony przeciwpożarowej w 28 budynkach wraz z Pałacem położonych na terenie Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie oraz prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony przeciwpożarowej Znak sprawy DAS.2402.4.1.AC.2023

Termin składania ofert: 01.12.2023 r. do godz. 12:00.

Miejsce składania ofert: acejmer@muzeum-wilanow.pl