© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   26.06.2020

Zapytanie ofertowe pn. Przedłużenie wsparcia o 12 miesięcy dla urządzeń FortiGate-400D

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

Znak sprawy: SD.2402.2.KS.2020