© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   12.05.2023

Zapytanie ofertowe pn. „Szczegółowa inwentaryzacja wraz z ekspertyzą techniczną stanu zachowania oraz wykonaniem badań konserwatorskich drewnianego budynku Gajówki w Parku Morysińskim na terenie Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie”

Zamówienie publiczne o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000,00 zł, udzielane na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, 1812, 1933, 2185, z 2023 r. poz. 412), pn.: „Szczegółowa inwentaryzacja wraz z ekspertyzą techniczną stanu zachowania oraz wykonaniem badań konserwatorskich drewnianego budynku Gajówki w Parku Morysińskim na terenie Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie”, znak sprawy: DI.2402.1.1.PB.2023