© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   24.08.2022

Zapytanie ofertowe, pn.: usługa polegająca na realizacji działań promocyjnych dotyczących wystawy świetlno-muzycznej pn. „Królewski Ogród Światła”

Zamówienie publiczne o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000,00 zł, udzielane na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, 2054, 2269, z 2022r. poz. 25, 872, 1079), pn.: usługa polegająca na realizacji działań promocyjnych dotyczących wystawy świetlno-muzycznej pn. „Królewski Ogród Światła”, Znak sprawy DRHS.2402.1.PSP.2022

Termin składania ofert: 30.08.2022 r. godz. 11:00