© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   22.04.2021

ZAPYTANIE OFERTOWE pn.: Usługa wykonania projektu remontu kabla elektroenergetycznego i światłowodu

ZAPYTANIE OFERTOWE

dla zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000,00 zł, udzielanego na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 z póź. zm.),  pn.:
Usługa wykonania projektu remontu kabla elektroenergetycznego i światłowodu.
Znak sprawy DI.2402.1.PB.2021

22 kwietnia 2021 r. opublikowano:

11 czerwca 2021 r. opublikowano: