© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   08.03.2023

Zapytanie ofertowe pn. Wykonania dokumentacji projektowej oświetlenia awaryjnego w Pałacu Króla Jana III oraz w Villi Intrata w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Zamówienie publiczne o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000,00 zł, udzielane na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, 1812, 1933, 2185), pn.: „Wykonania dokumentacji projektowej oświetlenia awaryjnego w Pałacu Króla Jana III oraz w Villi Intrata w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie",

znak sprawy: DAS.2402.1.1.RE.2023

Opublikowano 09.03.2023 r.

Pismo odpowiedź na pytania z dnia 21.03.2023 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 18.05.2023 r.