© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   08.03.2022

Zapytanie ofertowe, pn. Wykonanie dwóch głównych przeglądów serwisowych urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w II i IV kwartale 2022 r. oraz obsługa serwisowa i eksploatacyjna urządzeń wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i nawilżających

Zamówienie publiczne o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000,00 zł, udzielane na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, 2054, 2269, z 2022r. poz. 25), pn.: Wykonanie dwóch głównych przeglądów serwisowych urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w II i IV kwartale 2022 r. w budynkach należących do Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie oraz obsługa serwisowa i eksploatacyjna urządzeń wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i nawilżających (parownic).

Znak sprawy: DAS.2402.4.1.PP.2022