© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   31.03.2023

Zapytanie ofertowe pn. wykonanie prac konserwatorskich wg zaproponowanego programu konserwatorskiego trzech par drzwi wejściowych dwuskrzydłowych zewnętrznych oraz jednej pary drzwi wewnętrznych w korpusie głównym budynku pałacu

Zamówienie publiczne o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000,00 zł, udzielane na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, 1812, 1933, 2185, z 2023 r. poz. 412), pn.: wykonanie prac konserwatorskich wg zaproponowanego programu konserwatorskiego trzech par drzwi wejściowych dwuskrzydłowych zewnętrznych oraz jednej pary drzwi wewnętrznych w korpusie głównym budynku pałacu Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie w Warszawie przy ul. St. Kostki Potockiego 10/16”, Znak sprawy: DAS.2402.7.1.PP.2023