© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   09.04.2021

Zapytanie ofertowe pn. wykonanie prac malarskich ścian i sufitów, malowanie stolarki okiennej i drzwiowej we wnętrzach budynku Villa Intrata zlokalizowanego przy ul. St. Kostki Potockiego 23

Zapytanie ofertowe na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z póź. zm.)

 Znak sprawy DAS.2402.2.PP.2021