© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   20.07.2022

Zapytanie ofertowe pn. Wykonanie projektu izolacji fundamentów wraz z drenażem od strony dziedzińca w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Zamówienie publiczne o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000,00 zł, udzielane na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, 2054, 2269, z 2022r. poz. 25, 872, 1079), pn.: „Wykonanie projektu izolacji fundamentów wraz z drenażem od strony dziedzińca w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie”, znak sprawy: DI.2402.3.PB.2022

Termin składania ofert: 27.07.2022 r. godz. 11:00