© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   04.09.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE: „Przedłużenie wsparcia producenta na okres 12 miesięcy dla urządzenia FortiMail-400F”. Znak sprawy: SD.2402.04.KS.2020

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
z siedzibą przy ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16, 02-958 Warszawa 
zaprasza do składania ofert w postępowaniu dla zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,00 euro pn.:

„Przedłużenie wsparcia producenta na okres 12 miesięcy dla urządzenia FortiMail-400F

04 września 2020 r. opublikowano: