© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   05.08.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE: Przedłużenie wsparcia producenta na serwer Backup Exec 20.6 lub nowszy. Znak sprawy: SD.2402.03.KS.2020

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
z siedzibą przy ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16, 02-958 Warszawa 
zaprasza do składania ofert w postępowaniu dla zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,00 euro pn.:

„Przedłużenie wsparcia producenta na okres 12 miesięcy oraz krótszy z wyrównaniem
na serwer Backup Exec 20.6 lub nowszy”

05 sierpnia 2020 r. opublikowano: