© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   12.11.2021

ZAPYTANIE OFERTOWE: Rozbiórka, translokacja i składowanie wiatraka – koźlaka. Znak sprawy: DR.2402.3.JS.2021

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000,00 zł, udzielanego na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2021r. poz. 1129 z póź. zm.) pn.: Rozbiórka, translokacja i składowanie wiatraka – koźlaka. Znak sprawy: DR.2402.3.JS.2021

12 listopada 2021 r. opublikowano:

UWAGA:  Załączniki do OPZ, ze względu na zawartą w nich treść (dokumentacja projektowa), nie mogły zostać przygotowane z uwzględnieniem  potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Zamawiający dołoży jednak wszelkich starań, żeby z dokumentami tymi, w razie potrzeby, mogły zapoznać się osoby z różnymi ograniczeniami. W tym celu proszę bezpośrednio kontaktować się (telefonicznie lub mailowo) z Panem Jerzym Szałyginem, tel:+48509300241, e-mail:jszalygin@muzeum-wilanow.pl

24 listopada 2021 r. opublikowano: