© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   21.09.2022

Zapytanie ofertowe: Usługa udrożnienia i oczyszczenia kanałów wentylacyjnych zlokalizowanych na poziomie: parteru w budynku Figarni w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Zamówienie publiczne o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000,00 zł, udzielane na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710), pn:

Usługa udrożnienia i oczyszczenia kanałów wentylacyjnych zlokalizowanych na poziomie: parteru w budynku Figarni w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Znak sprawy DAS.2402.18.1.PP.2022

Termin składania ofert: do dnia 28 września 2022 r. do godz. 12:00.

Oferty proszę przesłać pocztą elektroniczną na adres: ppytka@muzeum-wilanow.pl