© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   18.06.2021

ZAPYTANIE OFERTOWE: Usługa wykonania projektu remontu budynku Kotłowni w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Znak sprawy DI.2402.3.PB.2021

ZAPYTANIE OFERTOWE
dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000,00 zł, udzielanego na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 z póź. zm.)

18 czerwca 2021 r. opublikowano: