© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   06.07.2021

ZAPYTANIE OFERTOWE - Wykonanie pisemnych tłumaczeń językowych artykułów naukowych z dziedzin: historia, historia sztuki i konserwacja, z języka polskiego na język angielski. Znak sprawy: NS.2402.9.JPG.2021

ZAPYTANIE OFERTOWE
dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000,00 zł, udzielanego na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 z póź. zm.),  pn.:
Wykonanie pisemnych tłumaczeń językowych artykułów naukowych z dziedzin: historia, historia sztuki i konserwacja, z języka polskiego na język angielski.

06 lipca 2021 r. opublikowano:

06 sierpnia 2021 r. opublikowano: