© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   13.09.2022

Zapytanie ofertowe: Wykonanie przeglądu serwisowego/badania wydajności sprzętu i urządzeń będących elementami infrastruktury przeciwpożarowej Muzeum

Zamówienie publiczne o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000,00 zł, udzielane na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2022 r. poz. 1710), pn.: Wykonanie przeglądu serwisowego/badania wydajności sprzętu i urządzeń będących elementami infrastruktury przeciwpożarowej Muzeum tj.: gaśnice, hydranty wewnętrzne i zewnętrzne, drzwi przeciwpożarowe i okna oddymiające - zlokalizowane w budynkach i na terenie należącym do Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.

Znak sprawy: DAS.2402.1.1.AC.2022

Termin składania ofert: do dnia 19 września 2022 r. do godz. 12:00.

Oferty proszę przesłać pocztą elektroniczną na adres: acejmer@muzeum-wilanow.pl