© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   27.07.2017

Zasady przygotowywania tekstów do „Studiów Wilanowskich”

Zasady ogólne

 • Za publikowanie na łamach „Studiów Wilanowskich” nie pobiera się od autorów jakichkolwiek opłat na żadnym z etapów przygotowywania do publikacji i nie pobiera się żadnych opłat za publikowanie.
 • Teksty przedkładane do publikacji w „Studiach Wilanowskich” należy przesyłać drogą elektroniczną na adres studiawilanowskie@muzeum-wilanow.pl), w pliku tekstowym .doc, .docx. Ilustracje należy dołączyć w osobnych plikach typu JPG (rozdzielczość min. 300 dpi), w liczbie max. do 6 sztuk, ponumerowane i podpisane.
 • Objętość materiałów: artykuł – do 1 arkusza autorskiego (40 000 znaków ze spacjami i przypisami – ok. 16–18 stron w edytorze Word); recenzja – do 0,5 arkusza autorskiego (do 20 000 znaków); komunikat, sprawozdanie z konferencji, wspomnienia – do 0,25 arkusza autorskiego (do 10 000 znaków).
 • W osobnych plikach autor składa: streszczenia tekstu o objętości 1 strony (maksymalnie 1800 znaków) w języku angielskim, ostatecznie w polskim; notę o autorze (maksymalnie 900 znaków) do opublikowania w spisie autorów czasopisma (imię, nazwisko, miejsce zatrudnienia, e-mail, np. Jan Kowalski, dr hab., Instytut Historii Sztuki, j.kowalski@wp.pl); słowa kluczowe (maksymalnie 5–7 słów lub fraz), bibliografię (do 100 pozycji).
 • Autor powinien dostarczyć także wypełnione oświadczenie zawierające informacje: o autorstwie/współautorstwie, o procentowym udziale współautorów do pobrania, o oryginalności pracy. (do pobrania niżej)  
 • Redakcja zastrzega sobie prawo wstępnej weryfikacji tekstów, po której zostają one przekazywane do recenzji zewnętrznej (artykuły) lub bezpośrednio kwalifikowane do druku przez Komitet Redakcyjny (artykuły recenzyjne, komunikaty).
 • W tomie drukowane są tylko te artykuły, które uzyskały dwie pozytywne recenzje.
 • W przypadku potrzeby dokonania poprawek tekst zostanie przesłany autorowi, który zobowiązany jest nanieść poprawki w terminie wskazanym przez redakcję. Po ponownym nadesłaniu tekstu do redakcji autor jest informowany o dopuszczeniu tekstu do druku.
 • Umowa pomiędzy wydawcą a autorem jest zawierana po przejściu procesu recenzyjnego i przyjęciu tekstu do druku. Należy dosłać na adres wydawcy wydrukowaną i podpisaną umowę (3 egz.). Nieprzesłanie umowy uniemożliwia publikację nadesłanego tekstu. (do pobrania niżej)
 • Wszystkie przyjęte do druku teksty są poddawane redakcji językowej, po czym przekazywane do jednej korekty autorskiej. Autorzy są zobowiązani do jej wykonania w ciągu 7 dni od daty jej otrzymania.
 • Po opublikowaniu tekstu autor otrzymuje 1 egzemplarz autorski „Studiów Wilanowskich” oraz nadbitki w wersji pdf.
 • Po wyczerpaniu nakładu papierowego, tom w całości jest publikowany na stronie wydawnictwa w formie pliku pdf.
 • Na stronie internetowej wydawnictwa ogłoszona jest lista tematów przewodnich kolejnego tomu.