© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
Kolekcja   Kolekcja

Zaświadczenie z polowania

  • Grafika
  • Zakład litograficzny i fotograficzny Maksymiliana Fajansa
  • Warszawa
  • połowa XIX w.
  • Papier, litografia
  • 26.5 x 21
  • Wil.4387

Blankiet dokumentu zaświadczającego udział w polowaniu w majątku hrabiostwa Potockich wykonany został w typowej i powszechnie stosowanej w  XIX wieku technice druku płaskiego-litografii
(w wersji kolorowej zwanej chromolitografią). Stanowi on ciekawy przykład sztuki drukarskiej, przeżywającej wówczas okres intensywnego rozwoju i prosperity. Popularne i łatwo dostępne stały się tzw. druki użytkowe, a więc szablony dyplomów , karty restauracyjne, kalendarze, losy loteryjne i druki w typie omawianego.  Przenaczone do celów niekoniecznie prestiżowych, zachowywały jednak często charakter wyrobów artystycznych.
                                   
Tak jest w przypadku omawianej odbitki. W dekoracyjnej ramie z trofeów oraz akcesoriów myśliwskich przeplecionych gałązką winną, znajdują się gotowe do uzupełnienia rubryki oznaczone gatunkami zwierząt „Dzików, Rogaczy, Lisów, Zajęcy” wraz z miejscem do wpisania ilości zdobytych w czasie polowania sztuk. Na zamykającym u dołu kompozycję kamieniu leżą strzelba i torba myśliwego z niepozostawiającym wątpliwości herbem rodu Potockich, Pilawa.

Litografia wykonana została w warsztacie Maksymiliana Fajansa, który działał w Warszawie w latach 1853-90. Był to jeden z pierwszych zakładów, który, obok druków litograficznych, zajmował się fotografią. Fajans wykształcenie artystyczne zdobył podczas nauki w warszawskiej SSP, następnie w Paryżu u Ary Scheffera. Stąd też jego druki wyróżniają się na tle ówczesnej masowej produkcji tego typu niewątpliwym smakiem i dbałością o rysunek.

Marta Gołąbek