© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   16.12.2021

Zbiórka na ochronę ekosystemu Morysina

Zachęcamy do działań #DlaPlanety. Zaangażuj się w akcję Centrum UNEP/GRID-Warszawa i podaruj prezent planecie – przekaż środki na ochronę ekosystemu zatoki północnej Jeziora Wilanowskiego w ramach programu „ReGeneracja”.

Wystarczą 4 kroki:

  1. Wejdź na bit.ly/OchronaJezioraWilanowskiegoReGeneracja
  2. Wybierz z listy pole: zatoka północna Jeziora Wilanowskiego
  3. Wybierz lub wpisz kwotę darowizny
  4. Wciśnij WSPIERAM – i gotowe!

Dziękujemy!

Ochrony wymaga obszar zatoki północnej Jeziora Wilanowskiego w rezerwacie przyrody Morysin oraz jego otulinie. Planowane są działania prowadzące do rekultywacji obszaru (odnowy zdegradowanej części zbiornika i zatrzymania i/lub spowolnienia procesów eutrofizacji) oraz zachowania:

  • cennych siedlisk łęgowych i starorzecza Wisły w stanie naturalnym,
  • stosunków wodnych, w szczególności poziomu zwierciadła wody płynącej Kanałem Sobieskiego, w stanie niezagrażającym przyrodzie rezerwatu,
  • wszystkich płatów poszczególnych typów zbiorowisk roślinnych z licznymi starymi drzewami oraz znacznym udziałem martwego drewna,
  • znajdujących się w rezerwacie zabytków, jako kulturowych i krajobrazowych walorów obszaru.

Inicjatywa ma mieć charakter regularnych, długofalowych działań ochronnych oraz informacyjno-edukacyjnych. 

Program „Re:Generacja” to bezpośrednia odpowiedź Centrum UNEP/GRID-Warszawa na ogłoszoną przez ONZ Dekadę odtwarzania ekosystemów na lata 2021–2030. Działania prowadzone wraz z Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie i Fundacją Veolia Polska obejmują rezerwat przyrody Morysin, którego muzeum jest opiekunem. Skupiamy się na ratowaniu naturalnego ekosystemu zatoki północnej – części Jeziora Wilanowskiego, znajdującej się na terenie rezerwatu przyrody Morysin. To unikalny w swoim charakterze ekosystem stale ulegający presji urbanizacyjnej wynikającej z bliskości rozwijającego się miasta.