© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   11.08.2022

Zdobądź uprawnienia do prowadzenia szkoleń z modułu „Współpraca”!

Spotkanie umożliwia zdobycie kompetencji do prowadzenia szkoleń z zakresu modułu „Współpraca”. Skierowane jest do aktywnych trenerów chcących poszerzyć swoje uprawnienia. 

Moduł „Współpraca”
Sprawne działanie instytucji kultury, realizacja przedsięwzięć wystawienniczych, wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych wymaga zaangażowania wielu osób i ich współdziałania. Umiejętność współpracy stanowi w tym kontekście kompetencję kluczową. Co ciekawe, umiejętność tę można trenować i rozwijać, co umożliwia moduł szkoleniowy „Współpraca”.

Zakres szkolenia:

  • współzależność jako podstawowa przesłanka do współpracy;
  • prawo relacji społecznych Deutscha;
  • cechy kultury opartej na współpracy i rywalizacji;
  • od czego zależy jakość współpracy;
  • trzy aspekty kompetencji – wiedza, postawy i umiejętności.

W efekcie szkolenia uczestnicy:

  • nauczą się traktować współpracę jako kompetencję, którą można rozwijać poprzez poszerzanie wiedzy, wzmacnianie określonych postaw i trenowanie umiejętności;
  • zrozumieją, jakie cechy środowiska zawodowego sprzyjają współpracy, a jakie do niej zniechęcają;
  • dowiedzą się, co motywuje ludzi do współpracy i jakie umiejętności są kluczowe dla konstruktywnej współpracy;
  • rozpoznają u siebie i w swoim bezpośrednim otoczeniu zawodowym czynniki wspierające współpracę;
  • zaplanują osobiste działania rozwojowe w kierunku wzmacniania kompetencji współpracy.

Prowadzenie: Mariusz Turek – autor modułu, psycholog, absolwent Podyplomowego Studium Coachingu przy Laboratorium Psychoedukacji i Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Specjalizuje się w takich obszarach jak: komunikacja interpersonalna, negocjacje i rozwiązywanie konfliktów, umiejętności trenerskie, współpraca w zespole, zarządzanie i przywództwo, coaching.


Termin: 20 września, godz. 8:00 – 16:00
Miejsce: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
Koszt: 500 zł brutto
Zgłoszenia mailowe na adres: echocast@muzeum-wilanow.pl
Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.