© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
„Studia Wilanowskie”   „Studia Wilanowskie”   |   13.12.2010

Ze studiów nad sztuką Wielkopolski za czasów Jana III

Studia Wilanowskie, 1977 r. T. II

Ostatnia ćwierć XVII w., była w Wielkopolsce okresem bardzo pomyślnym i obfitującym w interesujące rozwiązania architektoniczne, nie tylko sakralne, lecz-w brew temu, co się teraz przyjmuje-również rezydencjalne. Nowsze badania wykazały, że wiele spośród pałaców uważanych za XVIII-wieczne w zasadniczym zrębie pochodzi właśnie z ostatniego dwudziestolecia XVII w...

 

 

 

Zobacz wszystkie artykuły i numery Studiów Wilanowskich