© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   25.01.2013

Źródła do dziejów Sobieskich z Archiwum w Mińsku i zbiorów francuskich

Siódmy tom serii „Ad Villam Novam” prezentującej archiwalia związane z rezydencją wilanowską zawiera efekty badań prowadzonych przez Krzysztofa Kossarzeckiego, pracownika Działu Rękopisów Biblioteki Narodowej. Wśród archiwów znajdujących się w różnych państwach na wschód od Polski, Narodowe Archiwum Historyczne Białorusi w Mińsku (Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі) posiada jeden z najbogatszych i ciekawych zasobów archiwaliów do dziejów epoki staropolskiej. Co ciekawe, jest on jak dotąd dość słabo rozpoznany przez polskich badaczy. Tymczasem spoczywające w nim staropolskie dokumenty stanowią przebogate źródło unikalnych informacji. Z punktu widzenia historyka zajmującego się losami rodu Sobieskich, szczególną wartość mają dwa obszerne zespoły. Przede wszystkim pochodzące z Oławy Archiwum Sobieskich, zaginione w 1945 r. w Berlinie, które odnalazło się pod koniec lat 90. XX w. w archiwum w Mińsku oraz ta część Archiwum Radziwiłłów z Nieświeża, która pozostała w stolicy Białorusi. Autor przygotował odpisy dokumentów i opatrzył je obszernym omówieniem. Tekst wzbogacony jest o reprodukcje stron inwentarzy.