© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
Ad Villam Novam   Ad Villam Novam   |   26.10.2015

Źródła do dziejów Sobieskich z Archiwum w Mińsku i zbiorów francuskich tom VII 2012

Ród Sobieskich niewątpliwie należy do najbardziej znanych staropolskich rodów magnackich, wydał bowiem znanych działaczy politycznych i wojskowych, którzy od końca XVI wieku aż po śmierć synów Jana III pozostawali aktywnymi graczami polskiej sceny politycznej. Nie ulega jednak wątpliwości, że największą chwałą, nie tylko na arenie polskiej, lecz także całej Europy, okrył go Jan Sobieski, na którego skroniach spoczęła korona polska. (...)
W niniejszym tomie publikujemy sześć artykułów. Pięć z nich opartych jest na materiałach zaczerpniętych z Archiwum Sobieskich w Mińsku, szósty zaś poświęca uwagę testamentom Marii Kazimiery, które znajdują się we Francji. W każdym z artykułów publikujemy stosowne teksty źródłowe, na podstawie których zostały napisane. Liczymy, że staną się one przyczynkiem do dalszych poszukiwań archiwalnych, publikacji i pogłębionych badań nad sprawami majątkowymi Sobieskich.
(ze wstępu Krzysztofa Kossarzeckiego)