© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
Silva Rerum   Silva Rerum   |   10.10.2015

Źródło definicji nieruchomości ziemskiej w prawie polskim w ujęciu historycznym

Opracowanie na temat pogłębionych badań nad źródłem definicji nieruchomości ziemskiej w prawie polskim w ujęciu historycznym dotyczącym analizy ustawodawstwa obowiązującego na obszarach zaborów niemieckiego, austriackiego i Królestwa Polskiego w XIX w. i poszukiwania związków pojęcia nieruchomości ziemskiej w tym ustawodawstwie z prawem Polski przedrozbiorowej.