© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
Silva Rerum   Silva Rerum

Zwierzyniec w Wilanowie

Jednym z ulubionych miejsc króla w Wilanowie był zwierzyniec znajdujący się peryferyjnej, wschodniej części rezydencji, gdzie król spędzał wiele czasu odbywając przejażdżki oraz polując.

Kazimierz Sarnecki, rezydent na dworze króla Jana III i królowej Marysieńki, opisał to w swoich pamiętnikach, które są dla nas szczególnie cennym źródłem wiedzy o życiu codziennym i obyczajach rodziny królewskiej.

9 novembris (listopada) 1693: „Król jm. zjadłszy śniadanie po rannej mszy na polowanie z charty pojechał; dwóch zajęcy uszczwawszy samym zmrokiem powrócił.”   

22 martii (marca) 1694:„Król jm. zjadłszy prędko obiad w pole wyjechał i zająca, co mu go przyniósł semen, szczuć przy sobie kazał psom młodym i tak ucieszony z pola powrócił.”

22 aprilis (kwietnia) 1694: „Królestwo ichm. z sobą jedli obiad, po którym JM. pojachał na przejażdżkę do zwierzyńca przypatrywać się danielom swoim, których wielka liczba tam znajduje się.”