PL EN
Unia Europejska
Unia Europejska
nieslyszacy
PL EN
Unia Europejska
Unia Europejska

Programy MKiDN „Dziedzictwo Kulturowe” i „Rozwój Infrastruktury Kultury” (2008 i 2012)

44_marconiówka_eog.jpg

Program MKiDN: Dziedzictwo Kulturowe

Prace konserwatorskie i roboty remontowe przy zespole pałacowo-ogrodowym w  Wilanowie, perle dziedzictwa narodowego, jedynej w Polsce barokowej rezydencji królewskiej.

W styczniu 2008 r. w ramach ogłoszonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego programu Dziedzictwo kulturowe priorytet 1 "Rewaloryzacja zabytków nieruchomych i ruchomych" wystąpiliśmy z aplikacją o udzielenie dofinansowania na przeprowadzenie prac konserwatorskich i robót budowlanych przy budynku pałacu wraz z dawnym pawilonem kąpielowym Izabeli Lubomirskiej (zwanym obecnie Marconiówką) oraz przy murze oporowym górnego tarasu ogrodowego.

W ramach tego zadania zaplanowane było przeprowadzenie szeregu, jakże istotnych prac konserwatorko-remontowych, w szczególności: remont schodów i tarasów ogrodowych, konserwacja i niezbędna wymiana stolarki okiennej pałacu oraz budynku Marconiówki, restauracja i konserwacja ośmiu zewnętrznych drzwi korpusu głównego i skrzydeł pałacu, a także konserwacja elementów wystroju elewacji - płaskorzeźbionego zegara słonecznego, motywów z Uranosem, Sybilli i personifikacji Sławy. Zaplanowano także przeprowadzenie prac konserwatorsko-budowlanych i kamieniarskich muru oporowego, który od strony Jeziora Wilanowskiego zabezpiecza i stabilizuje skarpę, na której wybudowano Pałac i urządzono górny taras ogrodowy. Wartość całego przedsięwzięcia została obliczona na ponad 6 mln 780 tys. zł, z czego Muzeum wystąpiło o dofinansowane w wysokości 84,34% nakładów koniecznych na wykonanie prac określonych w niniejszym wniosku.

Przeprowadzenie pełnego zakresu wnioskowanego zadania było niezbędne i konieczne, gdyż w odniesieniu do budynku Pałacu przedmiotowo stanowił on dopełnienie zakresu prac związanych z zabezpieczeniem elewacji rezydencji królewskiej w Wilanowie, dofinansowanych ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Pozwoliłoby to na zakończenie prowadzonych od wielu lat prac konserwatorskich, restauratorskich i renowacyjnych barokowych elewacji Pałacu Wilanowskiego i przyczyniło się do możliwości przystąpienia do rewitalizacji stanowiących otoczenie pałacu ogrodów królewskich i Parku Wilanowskiego wraz z elementami małej architektury, a także pozostałych obiektów zabytkowych, znajdujących się na terenie zespołu pałacowo-ogrodowego w Wilanowie.

Na początku czerwca Muzeum otrzymało zawiadomienie, że Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Pan Bogdan Zdrojewski, zarezerwował na realizację prac objętych wnioskiem kwotę 2 mln 400 tys. zł, tj. ok. 42 % wnioskowanej kwoty. Po koniecznym ograniczeniu przez Muzeum zakresu rzeczowo-finansowego oraz określeniu przez Departament Ochrony Zabytków w MKiDN zakresu prac objętych dofinansowaniem, umowę o dofinansowaniu w wysokości 1.705.400,18 zł podpisano w dniu 3 grudnia 2008 r. Określone w regulaminie priorytetu 1 programu Dziedzictwo kulturowe warunki realizacji dofinansowania przewidują, że prace objęte dofinansowaniem mają być przeprowadzone w terminie pomiędzy podpisaniem umowy o dofinansowaniu a końcem roku kalendarzowego, tak więc prace wykonano pod presją czasu, z dużym natężeniem, jednak bez ustępstw dla najwyższej jakości.

Podsumowując, w 2008 r. zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Dziedzictwo kulturowe priorytet Rewaloryzacja zabytków nieruchomych i ruchomych następujące prace konserwatorskie i restauratorskie z elementami robót budowlanych:
~ konserwacja i remont południowego fragmentu muru oporowego,
~ remont 7 tarasów i schodów ogrodowych,
~ prace restauratorsko - konserwatorskie ośmiu zewnętrznych drzwi korpusu głównego i skrzydeł pałacu,
~ zabezpieczające prace konserwatorskie przy wykonanych z narzutu oraz polichromowanych elementach wystroju elewacji ogrodowej korpusu głównego pałacu: płaskorzeźbiony zegar słoneczny, motywy z Uranosem, Sybillą i personifikacja Sławy.

Wartość prac objętych dotacją    1.963.871,14 zł
Dofinansowanie    1.462.691,23 zł
Wkład własny        501.179,91 zł

oranzeria_system_oswietlenia_stary.jpg

Program MKiDN Rozwój Infrastruktury Kultury „Adaptacja oświetlenia przestrzeni ekspozycyjnej w zabytkowym budynku Oranżerii w Muzeum  Pałacu w Wilanowie do wymaganych standardów wystawienniczych”.

W dniu 16 maja 2012 r. Muzeum Pałac w Wilanowie podpisało umowę o dofinansowanie ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury, w ramach Programu „Rozwój Infrastruktury Kultury”, realizacji zadania pt: „Adaptacja oświetlenia przestrzeni ekspozycyjnej w zabytkowym budynku Oranżerii w Muzeum  Pałacu w Wilanowie do wymaganych standardów wystawienniczych”. Kwota dotacji to 190 tys. zł.

55_wazy_otwarcie_2.jpg

W ramach zadania planowany jest zakup nowego oświetlenia do budynku Oranżerii, który stanowi jedyną profesjonalną przestrzeń wystawienniczą jaką dysponuje Muzeum. Od lat organizowane są tu liczne wystawy i projekty wystawiennicze w oparciu o zbiory kolekcji wilanowskiej, jak również dzieła wypożyczane z innych muzeów, instytucji kultury i od prywatnych kolekcjonerów. Obecnie do ich oświetlenia wykorzystywany jest stary system, niespełniający w pełnym zakresie wymogów konserwatorskich dla obiektów zabytkowych takich jak: obrazy, rzeźby, tkaniny, grafiki, akwarele, przedmioty sztuki użytkowej i  fotografie itp.

Jan III w skórze lamparciej

Celem projektu jest podniesienie standardów ekspozycyjnych Muzeum poprzez zastosowanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych w zaprojektowanym systemie oświetlenia dla budynku Oranżerii. Planowany jest zakup nowoczesnych, spełniających wysokie kryteria konserwatorskie systemów zawieszeń linkowych oraz projektorów LED nieemitujących promieniowania ultrafioletowego UV i podczerwieni IR, wydajnych, energooszczędnych o wysokim współczynniku oddawania barw, gwarantujących niskie koszty eksploatacji. W tym celu zostanie zakupionych 39 sztuk szynoprzewodów, 34 łączników białych, 178 sztuk zawiesi linkowych dających możliwość regulacji wysokości zawieszenia wybranych grup szynoprzewodów, 50 sztuk projektorów LED o mocy 13 W i 25 sztuk projektorów LED o mocy 23 W oraz 8 sztuk opraw do światła ewakuacyjnego oraz montaż i konieczne okablowanie.

Realizacja projektu wynika z konieczności wymiany zużytego sprzętu i pozwoli na usprawnienie, zgodnie z najwyższymi standardami konserwatorskimi, działalności statutowej Muzeum Pałacu w Wilanowie, jaką jest organizacja wystaw i projektów ekspozycyjnych poświęconych zarówno sztuce dawnej, jak i współczesnej.

Muzeum Pałac w Wilanowie w zabytkowym budynku Oranżerii planuje w roku 2012 i w latach kolejnych szereg wystaw i projektów we wnętrzu budynku Oranżerii. W najbliższych planach jest organizacja  wystawy pt: "Kolekcja wilanowska. Kontynuacja 1993 - 2011", która prezentować będzie nabytki: zakupy, dary, przekazy  z lat 1993 - 2011. Na wystawie po raz pierwszy publicznie zostaną pokazane także zabytki wydobyte w trakcie prac archeologicznych prowadzonych na terenie rezydencji wilanowskiej. Nowy system oświetleniowy, którego zakup i montaż jest przedmiotem zadania dofinansowanego ze środków  MKIDN, niewątpliwie podniesie standardy ekspozycyjne i pozwoli na ochronę przed szkodliwym działaniem promieniowania UV prezentowanych dzieł sztuki.  

Termin zakończenia przedsięwzięcia: wrzesień 2012 r.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej

Muzeum w Internecie

Organizator

Partnerzy

Sponsorzy

Idea & Design
Copyright © Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych na naszej stronie internetowej oraz dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych Użytkowników. Pliki cookies mogą Państwo kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszej strony internetowej, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż akceptują Państwo stosowanie plików cookies. Potwierdzam, że aktualne ustawienia mojej przeglądarki są zgodne z moimi preferencjami w zakresie stosowania plików cookies. Celem uzyskania pełnej wiedzy i komfortu w odniesieniu do używania przez nas plików cookies prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką prywatności.

✓ Rozumiem