PL EN
Unia Europejska
Unia Europejska
nieslyszacy
PL EN
Unia Europejska
Unia Europejska

Regulamin warsztatów rekonstrukcyjnych

1. Organizatorem warsztatów w programie „Ogród – Kuchnia – Stół”, zwanego dalej „Programem”, jest Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, z siedzibą przy ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16, 02-958 Warszawa.

Program obejmuje:

– warsztaty historycznej rekonstrukcji kulinarnej, zwane dalej „warsztatami kulinarnymi”

– warsztaty pszczelarskie, zwane dalej „warsztatami pszczelarskimi”

– warsztaty historycznej rekonstrukcji zielarskiej, zwane dalej „warsztatami zielarskimi”

2. Program  realizowany jest w budynku Villa Intrata przy ul. Stanisława Kostki Potockiego 23, 02-958 Warszawa, salach edukacyjnych Muzeum i Ogrodach za Komisarią.

3. Program  przeznaczony jest dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Niepełnoletni i małoletni Uczestnicy Programu mogą brać w nim udział wyłącznie pod opieką osób dorosłych. Za działania i zaniechania osób niepełnoletnich i małoletnich oraz za ich bezpieczeństwo odpowiedzialność ponoszą ich prawni opiekunowie.

4. Warsztaty kulinarne składają się z części teoretycznej i praktycznej. Są one prowadzone przez edukatorów kulinarnych i/lub mistrza kuchni Macieja Nowickiego.

5. Warsztaty pszczelarskie składają się z części teoretycznej i praktycznej/pokazowej . Są one prowadzone przez edukatorów Muzeum i pszczelarza.

6. Warsztaty zielarskie składają się z części teoretycznej i praktycznej  i są prowadzone przez edukatorów Muzeum.

7. Program prowadzony jest w języku polskim lub w języku angielskim

8. Liczba miejsc w Programie jest ograniczona  i określana każdorazowo przez organizatora dla poszczególnych części Programu. Liczba uczestników warsztatu kulinarnego i warsztatu zielarskiego  nie powinna przekroczyć 20 osób, a w przypadku warsztatów pszczelarskich 15 osób.

9. Warsztat kulinarny przeznaczony dla dzieci i młodzieży trwa do 1,5 h. Warsztat kulinarny przeznaczony dla osób dorosłych trwa do 3h.

10. Warsztat zielarski przeznaczony dla dzieci i młodzieży trwa do 1,5 h. Warsztat zielarski przeznaczony dla osób dorosłych trwa do 3h.

11. Warsztat pszczelarski przeznaczony dla dzieci, młodzieży i dorosłych trwa do 1,5 h.

12. Program  może być prowadzony przez jedną, dwie lub więcej osób.

13. Rezerwacje i zakup danych warsztatów w Programie dokonywane są zgodnie z zapisami  Regulaminu Rezerwacji Biletów i Zakupu Biletów On-Line oraz Warunkami i Regulaminem Zwiedzania Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.

14. Cennik danych warsztatów w Programie znajduje się na stronie internetowej www.wilanow palac.pl/ceny_biletow_i_godziny_otwarcia.html.

15. W cenie udziału w  Programie, w zależności od wybranego warsztatu zawierają się:

– zajęcia grupowe z prowadzącym/prowadzącymi;

– wszystkie artykuły spożywcze niezbędne do uczestnictwa w warsztacie;

– korzystanie ze wszystkich sprzętów kuchennych niezbędnych do uczestnictwa w warsztacie w  kulinarnym w  zakresie ustalonym w stosunku do danej grupy wiekowej;

– udostępnienie fartucha kuchennego na czas zajęć;

– udostępnienie czapki kucharskiej;

– udostępnienie kapelusza pszczelarskiego;

– udostępnienie drobnego sprzętu pszczelarskiego.

16. Uczestnik Programu w szczególności warsztatów kulinarnych i warsztatów zielarskich jest  zobligowany do przestrzegania  podstawowych zasad higieny podczas zajęć.

17. Organizator informuje i przypomina, że w procesie przygotowania potraw w warsztatach kulinarnych i warsztatach zielarskich wykorzystywane są produkty mogące wywoływać reakcje alergiczne. Każdy Uczestnik Programu, znając stan swojego zdrowia i wyrażając zgodę na uczestnictwo w Programie, zobowiązuje się wziąć ten fakt pod uwagę. Biorąc udział w Programie, uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania zasad, które nie spowodują zagrożenia dla jego życia i zdrowia. W przypadku wątpliwości co do składników przygotowywanych potraw należy skonsultować się z kucharzem/edukatorem prowadzącym Program. Organizator zastrzega, że znajdujący się w ofercie warsztatów kulinarnych i warsztatów zielarskich przepis (lista potraw) nie zawiera szczegółowego opisu składników.

18. Organizator informuje i przypomina, że pszczoły są zwierzętami, które w obronie gniazda bądź w obronie własnej potrafią użądlić wprowadzając pod powłokę ciała jad, co może wywołać reakcję alergiczną. Każdy Uczestnik, znający  stan zdrowia swojego i wyrażając zgodę na uczestnictwo w warsztacie pszczelarskim, zobowiązuje się wziąć ten fakt pod uwagę. Biorąc udział w warsztacie pszczelarskim, Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania zasad, które nie spowodują zagrożenia dla jego życia i zdrowia. Uczestnik warsztatów pszczelarskich zobowiązany jest bezwzględnie słuchać poleceń edukatora i pszczelarza.

19. Organizator informuje, że warsztaty pszczelarskie i warsztaty zielarskie odbywają się częściowo lub w całości na zewnątrz.

20. Organizator informuje, że w trosce o dobro pszczół i Uczestników warsztaty pszczelarskie w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych odbywają się w całości w pomieszczeniu Muzeum z pominięciem części praktycznej/pokazowej.

21. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian odnoszących się do przygotowywanych podczas warsztatu kulinarnego i/ lub warsztatu zielarskiego potraw, o ile nie zmienia to charakteru warsztatu kulinarnego i/lub warsztatu zielarskiego ani jego zakresu.

22. Organizator zastrzega sobie prawo do dokumentowania Programu za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk i wykorzystywania zdjęć w materiałach promocyjnych i administrowanych przez siebie drogach komunikacji elektronicznej/tradycyjnej. Organizator jest zobowiązany każdorazowo uzyskać zgodę Uczestnika Programu na wykorzystanie zdjęcia/ujęć z jego udziałem.

23. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie podczas Programu urządzeń elektronicznych (aparatów fotograficznych, telefonów komórkowych, tabletów).

24. Uczestnik nie może podczas Programu korzystać z przyniesionych przez siebie produktów spożywczych lub napojów, chyba że Organizator wyrazi na to zgodę.

25. Uczestnik warsztatu kulinarnego i/lub zielarskiego nie może odstępować przygotowanego przez siebie dania innym osobom, w tym innym uczestnikom warsztatu kulinarnego i/lub zielarskiego.

26. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie:

– Regulamin Rezerwacji Biletów i Zakupu Biletów On-Line Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie;

– Warunki i Regulamin Zwiedzania Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie i parku Pałacu Króla Jana III w Wilanowie;

– Regulamin Villi Intrata.

27. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i aktualizacji treści Regulaminu w każdym czasie, przy czym każda zmiana Regulaminu będzie podawana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie informacji o zmianie  i umieszczenie zmienionego Regulaminu w na stronie internetowej www.wilanow-palac.pl.

2018-02-27
Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej

Muzeum w Internecie

Organizator

Partnerzy

Sponsorzy

Idea & Design
Copyright © Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych na naszej stronie internetowej oraz dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych Użytkowników. Pliki cookies mogą Państwo kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszej strony internetowej, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż akceptują Państwo stosowanie plików cookies. Potwierdzam, że aktualne ustawienia mojej przeglądarki są zgodne z moimi preferencjami w zakresie stosowania plików cookies. Celem uzyskania pełnej wiedzy i komfortu w odniesieniu do używania przez nas plików cookies prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką prywatności.

✓ Rozumiem