PL EN
Unia Europejska
Unia Europejska
nieslyszacy
PL EN
Unia Europejska
Unia Europejska

Regulamin zwiedzania pałacu i wystaw w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

W okresie obowiązywania obostrzeń sanitarnych, związanych z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-Cov-2, wywołującego chorobę COVID 19, obowiązują następujące zasady zwiedzania pałacu i wystaw.
1. Zwiedzanie odbywa się:
a) w poniedziałek, piątek, sobotę i niedzielę po wykupieniu biletów na określoną godzinę pomiędzy 10:00 a 16:00, przy czym ostatnie wejście możliwe jest o godzinie 15:00,
c) w czwartek, będącym dniem nieodpłatnego zwiedzania, po pobraniu biletów udostępnionych w limitowanej liczbie w godzinach 10:00 – 16:00, przy czym ostatnie wejście możliwe jest o godzinie 15:00. 
2. Bilety są dostępne w przedziałach czasowych.
3. W zależności od sytuacji epidemiologicznej panującej w kraju muzeum zastrzega możliwość zmiany godzin udostępnienia, zwiększenia bądź zmniejszenia liczby dni udostępnienia oraz zmiany liczby osób zwiedzających danego dnia.
4. Dopuszcza się wyłącznie zwiedzanie indywidualne lub w kilkuosobowych grupach pozostających na co dzień we wspólnym gospodarstwie domowym.
5. Zwiedzanie z muzealnym edukatorem jest możliwe po dokonaniu wcześniejszej rezerwacji i odbywa się na podstawie odrębnych wytycznych sanitarnych uzależnionych od panującej sytuacji pandemicznej.
6. Z powodu niedużych rozmiarów pomieszczeń w pałacu może przebywać jednoczasowo nie więcej niż 105 zwiedzających, przy czym w jednym pomieszczeniu może jednocześnie przebywać jedna osoba lub kilkuosobowa grupa osób pozostających na co dzień we wspólnym gospodarstwie domowym i pracownik pełniący dozór. Dlatego wejścia do pałacu będą odbywać się co kilka minut i będą na bieżąco regulowane w zależności od płynności ruchu turystycznego na wystawach.
7. Ze względów konserwatorskich podczas intensywnego deszczu pałac może być chwilowo niedostępny, przy czym bilety zachowują swoją ważność lub jest możliwy zwrot poniesionej opłaty. 
8. Szafki na bagaż są udostępniane na zewnątrz pałacu w oznakowanym miejscu. 
9. Pozostawianie okryć wierzchnich w pałacu jest możliwe w szatni.
10. Zwiedzający zobowiązany jest do dezynfekcji rąk przed wejściem do pałacu. Podczas jego zwiedzania powinien mieć zakryte nos i usta maseczką sanitarną. 
11. Zwiedzający muszą zachować odstęp co najmniej 1,5 metra od innych osób. Nie dotyczy to osób pozostających na co dzień we wspólnym gospodarstwie domowym, opiekunów małoletnich dzieci do 13 roku życia oraz osób niepełnosprawnych, które  wymagają wsparcia opiekuna.
12. Osoby z objawami infekcji nie będą wpuszczane do pałacu i parku. 
13. Na terenie muzeum obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia broni palnej oraz niebezpiecznych i ostrych narzędzi. Kwalifikowani pracownicy ochrony na podstawie uprawnień wynikających z Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2142, 2245, z 2019 r. poz. 1495) mają prawo do interwencji i wezwania do opuszczenia muzeum osób, które nie przestrzegają niniejszego regulaminu. Z tego tytułu nie przysługują zwiedzającym żadne roszczenia. Osoby wchodzące na teren muzeum oraz ich bagaż mogą zostać poddane kontroli, między innymi przy użyciu elektronicznych urządzeń do wykrywania materiałów i przedmiotów niebezpiecznych. Osoby, które odmówią kontroli lub oddania bagażu do przechowalni, nie zostaną wpuszczone na teren muzeum. 
14. Maksymalny rozmiar toreb i plecaków dopuszczonych do wniesienia do pałacu to 30 x 22 x 15 cm. Torby i plecaki o większych rozmiarach należy pozostawić w szafach depozytowych, znajdujących się poza pałacem, obok Ogrodu Różanego.
15. Ruch turystyczny w pałacu odbywa się wyznaczoną trasą w jednym kierunku. 
16. Początek trasy zwiedzania w pałacu wyznaczają bramki obrotowe. Obowiązujący bilet wstępu do muzeum należy zbliżyć do czytnika zainstalowanego na bramce.
17. Czwartek jest dniem indywidualnego wstępu do pałacu na podstawie bezpłatnych biletów wydawanych na określoną godzinę, przy czym:
a) liczba biletów jest limitowana,
b) jednej osobie przysługuje jeden bezpłatny bilet.
18. Zwiedzających pałac prosimy o:
a) pozostawienie w szafach depozytowych: płaszczy, parasoli, teczek, plecaków, dużych toreb damskich, paczek i innych przedmiotów, ponieważ mogą uszkodzić lub zniszczyć zabytki lub wyrządzić krzywdę innym zwiedzającym;
b) ze względów bezpieczeństwa pozostawianie wózków dziecięcych w wyznaczonym miejscu na zewnątrz pałacu; 
c) zachowanie ciszy, spokoju i porządku;
d) stosowanie się do wskazówek i uwag pracowników muzeum, którzy są odpowiedzialni za bezpieczeństwo zabytków i zwiedzających; 
e) respektowanie zakazu palenia tytoniu oraz spożywania posiłków i napojów;
f) respektowanie zakazu dotykania ścian, zabytków, urządzeń technicznych oraz wszelkich powierzchni na przestrzeni ekspozycji;
g) nieprowadzenie w czasie zwiedzania rozmów za pośrednictwem telefonów przenośnych oraz wyciszenie sygnałów dźwiękowych, również nieużywanie urządzeń głośnomówiących;
19. Informujemy, że:
a) fotografowanie i filmowanie we wnętrzach pałacu jest możliwe, o ile: 
 nie zakłóca ruchu turystycznego i nie przeszkadza innym zwiedzającym,
 nie grozi uszkodzeniem zabytków i wyposażenia muzeum,
 nie wyrządza szkody innym zwiedzającym (fizycznej lub związanej z ochroną ich dóbr osobistych);
b) materiał zdjęciowy lub filmowy nie może być wykorzystany do celów komercyjnych bez zgody muzeum;
c) zabrania się fotografowania i filmowania części systemów bezpieczeństwa w muzeum;
d) ze względu na wymogi ochrony konserwatorskiej i fizycznej mienia muzeum zabronione jest stosowanie we wnętrzach pałacu lamp błyskowych, dodatkowego oświetlenia, statywów (wysięgników) oraz innych urządzeń;
e) odstępstwa od zakazów w punktach b) i d) wymagają indywidualnej zgody dyrektora muzeum;
f) muzeum nie odpowiada za naruszenie przez osoby trzecie dóbr osobistych zwiedzających lub wyrządzenie im innej szkody z powodu wykonywania zdjęć fotograficznych i filmowych;
g) muzeum może zabronić fotografowania i filmowania tych zabytków, których właściciel nie wyraził na to zgody;
h) obszar ekspozycji w Galeriach Magazynowych (ze względu na bezpieczeństwo obiektów) objęty jest całkowitym zakazem fotografowania i filmowania.
20. Wydarzenia odbywające się na terenie muzeum mogą być przez organizatora rejestrowane w postaci filmów lub zdjęć w celu informowania o działalności muzeum oraz jej dokumentowania i promocji. Nagrania oraz zdjęcia z wydarzeń mogą być publikowane na stronie WWW muzeum, w mediach społecznościowych oraz materiałach informacyjnych przygotowywanych i dystrybuowanych przez muzeum.
21. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia zabytku zwiedzający pokrywa koszty jego konserwacji. 
22. Zwracamy uwagę zwiedzającym na to, że wprowadzanie do wnętrz pałacowych innych zwierząt niż psy przewodnicy jest zabronione, co wynika z troski o bezpieczeństwo wszystkich zwiedzających i zabytków.
23. Informujemy, że osoby zakłócające spokój i porządek oraz niestosujące się do niniejszego regulaminu mogą być pozbawione prawa do zwiedzania pałacu bez zwrotu kosztów wstępu.
24. Zwracamy uwagę na to, że pomieszczenia muzealne są stale monitorowane przez pracowników muzeum, kamery i systemy bezpieczeństwa.
25. Prosimy o uszanowanie zasad pracy osób dozorujących, które nie są zobowiązane do udzielania informacji, ponieważ ich zadaniem jest przede wszystkim ochrona zabytków i zapewnienie bezpieczeństwa zwiedzającym. 

Serdecznie zapraszamy do muzeum!

Dyrektor Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie 

Podziel się:
Wykop Facebook
Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej

Muzeum w Internecie

Organizator

Partnerzy

Sponsorzy

Idea & Design
Copyright © Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych na naszej stronie internetowej oraz dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych Użytkowników. Pliki cookies mogą Państwo kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszej strony internetowej, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż akceptują Państwo stosowanie plików cookies. Potwierdzam, że aktualne ustawienia mojej przeglądarki są zgodne z moimi preferencjami w zakresie stosowania plików cookies. Celem uzyskania pełnej wiedzy i komfortu w odniesieniu do używania przez nas plików cookies prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką prywatności.

✓ Rozumiem