PL EN
Unia Europejska
Unia Europejska
WCAG 2.1 nieslyszacy
PL EN
Unia Europejska
Unia Europejska

Regulamin zwiedzania pałacu i wystaw w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

1. Od poniedziałku do niedzieli (bez czwartków) pałac mogą zwiedzać, po wykupieniu biletów na określoną godzinę:

a) grupy zorganizowane złożone z nie więcej niż 25 osób (ze względu na ich bezpieczeństwo i w trosce o zabytki w małych pomieszczeniach historycznych oraz wąskich i stromych przejściach),

b) turyści indywidualni.

2. Muzeum zapewnia rezerwację wejść na określone godziny oraz prowadzi obsługę edukacyjną (zgodną z obowiązującym cennikiem), a także udostępnia informację o zewnętrznych usługach przewodników. Turystom indywidualnym oferujemy audioprzewodnik.

3. W muzeum obowiązuje rezerwacja terminów zwiedzania dla grup zorganizowanych. Spóźnienie dłuższe niż 15 minut skutkuje utratą ważności biletu i uniemożliwia zwiedzanie lub udział w wydarzeniu opisanym na bilecie. 

4. W muzeum obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia broni palnej oraz niebezpiecznych i ostrych narzędzi.

5. Kwalifikowani pracownicy ochrony na podstawie uprawnień wynikających z Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2142, 2245, z 2019 r. poz. 1495) mają prawo do interwencji i wezwania do opuszczenia muzeum osób, które nie przestrzegają niniejszego regulaminu. Z tego tytułu nie przysługują zwiedzającym żadne roszczenia. Osoby wchodzące na teren muzeum oraz ich bagaż mogą zostać poddane kontroli, między innymi przy użyciu elektronicznych urządzeń do wykrywania materiałów i przedmiotów niebezpiecznych. Osoby, które odmówią kontroli lub oddania bagażu do przechowalni, nie zostaną wpuszczone na teren muzeum. Maksymalny rozmiar toreb i plecaków dopuszczonych do wniesienia do wnętrz pałacowych to to 30 x 22 x 15 cm. Torby i plecaki o większych rozmiarach należy pozostawić w szafkach depozytowych lub w wózkowni.

6. Grupy zorganizowane, tj. powyżej 9 osób, zwiedzają pałac tylko z edukatorem lub z przewodnikiem. 

7. Grupy zorganizowane osób do lat 18 oraz dzieci mogą przebywać na terenie muzeum wyłącznie w towarzystwie swoich opiekunów.

8. Ruch turystyczny w pałacu odbywa się wyznaczoną trasą w jednym kierunku, nie dotyczy to zajęć edukacyjnych. 

9. Trasa zwiedzania rozpoczyna się i kończy przejściem przez bramki obrotowe. Przy wejściu na trasę zwiedzania należy zbliżyć do czytnika obowiązujący bilet wstępu do muzeum.

10. Czwartek jest dniem indywidualnego wstępu do pałacu na podstawie bezpłatnych biletów wydawanych na określoną godzinę, przy czym:

a) liczba biletów jest limitowana;

b) jednej osobie przysługuje jeden bezpłatny bilet;

c) obowiązuje zakaz oprowadzania grup przez przewodników;

d) wyjątek stanowią grupy zapisane na zajęcia edukacyjne, które wnoszą obowiązującą opłatę za wstęp. 

11. Zwiedzających pałac prosimy o:

a) pozostawienie w szatni lub szafkach depozytowych (31 x 28 x 40 cm), a w przypadku rzeczy o dużych gabarytach w wózkowni: płaszczy, parasoli, teczek, plecaków, dużych toreb damskich, paczek i innych przedmiotów, które mogą uszkodzić lub zniszczyć zabytki lub wyrządzić krzywdę innym zwiedzającym;

b) pozostawianie wózków dziecięcych w wyznaczonym do tego pomieszczeniu – wózkowni;

c) zachowanie ciszy, spokoju i porządku;

d) stosowanie się do wskazówek i uwag pracowników muzeum, którzy są odpowiedzialni za bezpieczeństwo zabytków i turystów;

e) respektowanie zakazu palenia tytoniu oraz spożywania posiłków i napojów;

f) respektowanie zakazu dotykania ścian, zabytków oraz urządzeń technicznych;

g) nieprowadzenie w czasie zwiedzania rozmów za pośrednictwem telefonów przenośnych oraz wyciszenie sygnałów dźwiękowych, również nieużywanie urządzeń głośnomówiących przez przewodników.

12. Zwiedzających pałac prosimy o odbiór pozostawionego bagażu tuż po zwiedzaniu, jednakże nie później na 15 minut przed zamknięciem Pałacu. Nieodebranie bagażu z uwagi na zagrożenie terrorystyczne wymusi na Muzeum powiadomienie organów ścigania celem usunięcia potencjalnego zagrożenia oraz wezwaniem stosownych służb antyterrorystycznych, których kosztem w wysokości dwóch tysięcy złotych zostanie obciążony właściciel bagażu.

13. W przypadku uszkodzenia zabytku zwiedzający pokrywa koszty jego konserwacji.

14. Zwiedzający pokrywa koszt zgubionego/zniszczonego numerka z szatni w wysokości 30 zł. Opłata wnoszona jest w kasie muzeum. 

15. Informujemy, że:

a) fotografowanie i filmowanie we wnętrzach pałacu jest możliwe, o ile:

— nie zakłóca ruchu turystycznego i nie przeszkadza innym zwiedzającym,

— nie grozi uszkodzeniem zabytków i wyposażenia muzeum,

— nie wyrządza szkody innym zwiedzającym (fizycznej lub związanej z ochroną ich dóbr osobistych);

b) materiał zdjęciowy lub filmowy nie może być wykorzystany do celów komercyjnych bez zgody muzeum;

c) zabrania się fotografowania i filmowania części systemów bezpieczeństwa w muzeum;

d) ze względu na wymogi ochrony konserwatorskiej i fizycznej mienia muzeum zabronione jest stosowanie we wnętrzach pałacu lamp błyskowych, dodatkowego oświetlenia, statywów (wysięgników) oraz innych urządzeń;

e) odstępstwa od zakazów w punktach b) i d) wymagają indywidualnej zgody dyrektora muzeum;

f) muzeum nie odpowiada za naruszenie przez osoby trzecie dóbr osobistych turystów lub wyrządzenie im innej szkody z powodu wykonywania zdjęć fotograficznych i filmowych;

g) muzeum może zabronić fotografowania i filmowania tych zabytków, których właściciel nie wyraził na to zgody;

h) obszar ekspozycji w Galeriach Magazynowych (ze względu na bezpieczeństwo obiektów) objęty jest całkowitym zakazem fotografowania i filmowania.

16. Wydarzenia odbywające się na terenie muzeum mogą być przez organizatora rejestrowane w postaci filmów lub zdjęć w celu informowania o działalności muzeum oraz jej dokumentowania i promocji. Nagrania oraz zdjęcia z wydarzeń mogą być publikowane na stronie WWW muzeum, w mediach społecznościowych oraz materiałach informacyjnych przygotowywanych i dystrybuowanych przez muzeum.

17. Zwracamy uwagę zwiedzającym na to, że wprowadzanie do wnętrz pałacowych innych zwierząt niż psy przewodnicy jest zabronione, co wynika z troski o bezpieczeństwo wszystkich zwiedzających i zabytków.

18. Informujemy, że osoby zakłócające spokój i porządek oraz niestosujące się do niniejszego regulaminu mogą być pozbawione prawa do zwiedzania pałacu bez zwrotu kosztów wstępu.

19. Zwracamy uwagę na to, że pomieszczenia muzealne są stale monitorowane przez personel dozoru, kamery i systemy bezpieczeństwa.

20. Prosimy o uszanowanie zasad pracy personelu dozorującego, który nie jest zobowiązany do udzielania informacji, ponieważ jego zadaniem jest przede wszystkim ochrona zabytków.

Serdecznie zapraszamy do muzeum!

Dyrektor Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Podziel się:
Wykop Facebook
2015-01-27
Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej

Muzeum w Internecie

Partnerzy

Sponsorzy

Idea & Design
Copyright © Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych na naszej stronie internetowej oraz dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych Użytkowników. Pliki cookies mogą Państwo kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszej strony internetowej, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż akceptują Państwo stosowanie plików cookies. Potwierdzam, że aktualne ustawienia mojej przeglądarki są zgodne z moimi preferencjami w zakresie stosowania plików cookie. Celem uzyskania pełnej wiedzy i komfortu w odniesieniu do używania przez nas plików cookies prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką prywatności.

✓ Rozumiem