© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   19.03.2018

Ceny biletów

Pałac

W sezonie letnim pałac wilanowski jest otwarty dla zwiedzających codziennie z wyjątkiem czwartku 16 czerwca 2022 r.

W czwartki wstęp do pałacu jest bezpłatny – na podstawie wejściówek do pobrania w kasie. Uwaga: ich liczba jest ograniczona ze względów konserwatorskich, decyduje kolejność zgłoszeń w kasie. Wejściówek nie można rezerwować.

Ceny biletów do pałacu:

 • normalny: 35 zł
 • ulgowy: 28 zł
 • bilet „Muzeum za złotówkę” (dla dzieci w wieku 7–16 lat, będących obywatelami krajów UE/EFTA bądź uczących się w nich): 1 zł
 • dzieci do lat 7: wstęp bezpłatny
 • bilet normalny dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny: 26 zł
 • bilet ulgowy dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny: 21 zł

Aktualnie dostępne dla publiczności są: Pokoje Chińskie i Myśliwskie, Galeria Magazynowa, Przedpokój i Salon Marszałkowej Lubomirskiej, Sala Biała, Apartamenty Królewskie, wystawa plafonów z Biblioteki Króla, Wielka Sień z kolekcją starożytności, dawne pokoje rodziny Sobieskich na piętrze pałacu i nowa wystawa stała w galeriach na piętrze pałacu – „Kolekcjonerstwo Potockich”. Od 22 kwietnia do 15 sierpnia 2022 r. zapraszamy także na wystawę czasową „Księżyc i Tarcza Sobieskiego. Heveliana dawne i sztuka współczesna”. Bilet do pałacu upoważnia także do wstępu do parku.

Serdecznie polecamy zakup biletów online: bilety.wilanow-palac.pl. To najbezpieczniejszy sposób zakupu biletów. Liczba biletów jest ograniczona. 

Park

Ceny biletów do parku:

 • bilet normalny: 7 zł
 • bilet ulgowy: 4 zł
 • bilet normalny dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny: 5 zł
 • bilet ulgowy dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny: 3 zł
 • bilet „Muzeum za złotówkę” (dla dzieci w wieku 7–16 lat, będących obywatelami krajów UE/EFTA bądź uczących się w nich): 1 zł
 • karnet kwartalny: 60 zł
 • karnet ulgowy: 35 zł
 • dzieci do lat 7: wstęp bezpłatny

W czwartki wstęp do parku jest bezpłatny – możliwy na podstawie wejściówek do pobrania w kasie i biletomatach. Uwaga: ich liczba jest ograniczona. Wejściówek nie można rezerwować. 

Serdecznie polecamy zakup biletów online: bilety.wilanow-palac.pl.To najbezpieczniejszy sposób zakupu biletów. Liczba biletów jest ograniczona. 

Królewski Ogród Światła

Otwarcie nowej edycji Królewskiego Ogrodu Światła planowane jest na 8 października 2022 r.

Oferta edukacyjna

Tu można zarezerwować bilety.

1. Bilety indywidualne

a. zajęcia edukacyjne: 10 zł
zajęcia edukacyjne dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny: 7,5 zł

b. zajęcia kulinarne i savoir-vivre:
dorośli – 120 zł (zwykły), 90 zł (ulgowy)
warsztaty rodzinne – 60 zł (zwykły), 40 zł (ulgowy)

c. spacer tematyczny:
pałac – 25 zł (zwykły), 20 zł (ulgowy);
park – 7 zł (zwykły), 4 zł (ulgowy)

2. Bilety grupowe (do 15 osób)

a. zajęcia edukacyjne:
(PL) 10 zł/os. + 200 zł/grupa
(ANG) 10 zł/os. + 300 zł/grupa

b. zajęcia kulinarne i savoir-vivre:
dzieci (PL) – 15 zł/os. + 500 zł/grupa
dzieci (ANG) – 20 zł/os. + 600 zł/grupa
dorośli (PL) – 25 zł (zwykły) i 20 zł (ulgowy)/os. + 700 zł/grupa
dorośli (ANG) – 30 zł (zwykły) lub 25 zł (ulgowy)/os. + 800 zł/grupa

c. spacer tematyczny:
pałac (PL) – 25 zł (zwykły) lub 20 zł (ulgowy)/os. + 200 zł/grupa
pałac (ANG) – 25 zł (zwykły) lub 20 zł (ulgowy)/os. + 400 zł/grupa
park (PL) – 7 zł (zwykły) lub 4 zł (ulgowy)/os. + 200 zł/grupa
park (ANG) – 7 zł (zwykły) lub 4 zł (ulgowy)/os. + 400 zł/grupa
TANIEJ W PAKIECIE – zajęcia łączone (1+1)

Zachęcamy do skorzystania z oferty zajęć łączonych. Drugie, tańsze zajęcia zwolnione są z opłaty za bilet edukacyjny od osoby, obowiązuje jedynie bilet tematyczny od grupy.

W czwartki (dzień bezpłatnego zwiedzania pałacu i parku) dostępna jest płatna oferta edukacyjna muzeum.

Ulgi i zwolnienia z opłat

Ulga w opłacie za wstęp do muzeum zgodnie z Ustawą o muzeach przysługuje:

 1. uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, artystycznych, słuchaczom zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych, studentom oraz osobom odbywającym studia doktoranckie, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
 2. osobom powyżej 65. roku życia, emerytom, rencistom, rencistom socjalnym, a także osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
 3. nauczycielom przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, artystycznych, nauczycielom placówek oświatowo-wychowawczych oraz wychowawcom placówek opiekuńczo-wychowawczych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich i ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych, działającym w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
 4. osobom fizycznym odznaczonym odznaką „Za opiekę nad zabytkami”, odznaką honorową „Zasłużony działacz kultury”, odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” lub wyróżnionym tytułem honorowym „Zasłużony dla Kultury Narodowej”;
 5. kombatantom.

Zwolnienie z opłaty za wstęp przysługuje:

 1. osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”;
 2. pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów;
 3. członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) lub Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS);
 4. posiadaczom Karty Polaka, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz.U. Nr 180, poz. 1280 oraz z 2008 r. Nr 52, poz. 305);
 5. dzieciom do lat 7 (nie dotyczy oferty edukacyjnej);
 6. weteranom i weteranom poszkodowanym.

Akceptujemy płatności kartami:


Visa i Mastercard

Akceptujemy również karty:

Warsawpass  Karta Dużej Rodziny