© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Ceny biletów

Drodzy Goście 
informujemy, że bilety do Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie można kupić on-line wyłącznie na stronie www.bilety.wilanow-palac.pl. Bilety zakupione za pośrednictwem innych stron internetowych nie uprawniają do zwiedzania i udziału w wydarzeniach organizowanych na terenie Muzeum.

Pałac

W czwartki wstęp jest bezpłatny – wejściówki można pobrać w kasie. Uwaga: ich liczba ze względów konserwatorskich jest ograniczona, nie można ich rezerwować. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Ceny biletów do pałacu:

 • normalny: 35 zł
 • ulgowy: 28 zł
 • bilet „Muzeum za złotówkę” (dla dzieci w wieku 7–16 lat): 1 zł
 • dzieci do lat 6: wstęp bezpłatny
 • bilet normalny dla posiadacza Karty Dużej Rodziny: 26 zł
 • bilet ulgowy dla posiadacza Karty Dużej Rodziny: 21 zł

Obecnie można zwiedzać: Pokoje Chińskie i Myśliwskie, Galerię Magazynową, Przedpokój i Salon Marszałkowej Lubomirskiej, Salę Białą, Bibliotekę Króla, Apartamenty Królewskie, Wielką Sień z kolekcją starożytności, dawne pokoje rodziny Sobieskich na piętrze pałacu i nową wystawę stałą w galeriach na piętrze pałacu – „Kolekcjonerstwo Potockich”.

Bilet do pałacu upoważnia także do wstępu do parku.

Polecamy zakup biletów online: bilety.wilanow-palac.pl.

Park

Ceny biletów do parku:

 • bilet normalny: 10 zł
 • bilet ulgowy: 5 zł
 • bilet normalny dla posiadacza Karty Dużej Rodziny: 7,50 zł
 • bilet ulgowy dla posiadacza Karty Dużej Rodziny: 3,50 zł
 • bilet „Muzeum za złotówkę” (dla dzieci w wieku 7–16 lat): 1 zł
 • karnet kwartalny: 60 zł
 • karnet ulgowy: 35 zł
 • dzieci do lat 6: wstęp bezpłatny

W czwartki wstęp do parku jest bezpłatny – wejściówki można pobrać w kasie i biletomatach. Nie można ich rezerwować. 

Polecamy zakup biletów online: bilety.wilanow-palac.pl.

Oferta edukacyjna

Tu można zarezerwować bilety.

1. Bilety indywidualne

a. zajęcia edukacyjne: 10 zł

b. warsztaty: 15 zł

c. zajęcia kulinarne i savoir-vivre:
dorośli – 200 zł lub 250 zł (zwykły), 150 zł lub 200 zł (ulgowy) – cena zależy od tematu i specyfiki zajęć
warsztaty rodzinne – 90 zł (zwykły), 60 zł (ulgowy)

d. spacer tematyczny:
pałac – 35 zł (zwykły), 28 zł (ulgowy)
park – 10 zł (zwykły), 5 zł (ulgowy)

2. Bilety grupowe (do 30 osób razem z opiekunami)

a. zajęcia edukacyjne (lekcje historyczne i przyrodnicze):
(PL) 10 zł/os. + 200 zł/grupa
(ANG) 10 zł/os. + 400 zł/grupa

b. warsztaty
(PL) 15 zł/os. + 200 zł/grupa
(ANG) 15 zł/os. + 400 zł/grupa


c. zajęcia kulinarne i savoir-vivre:
dzieci (PL) – 20 zł/os. + 1200 zł/grupa
dzieci (ANG) – 25 zł/os. + 1200 zł/grupa
dorośli (PL) – 30 zł (zwykły) i 25 zł (ulgowy)/os. + 1500 zł/grupa
dorośli (ANG) – 35 zł (zwykły) lub 30 zł (ulgowy)/os. + 1500 zł/grupa

d. spacer tematyczny:
pałac (PL) – 35 zł (zwykły) lub 28 zł (ulgowy)/os. + 200 zł/grupa
pałac (ANG) – 35 zł (zwykły) lub 28 zł (ulgowy)/os. + 400 zł/grupa
park (PL) – 10 zł (zwykły) lub 5 zł (ulgowy)/os. + 200 zł/grupa
park (ANG) – 10 zł (zwykły) lub 5 zł (ulgowy)/os. + 400 zł/grupa
TANIEJ W PAKIECIE – zajęcia łączone (1+1)

Dla jednego opiekuna na grupę do 30 osób obowiązuje bezpłatny wstęp.

Zachęcamy do skorzystania z oferty zajęć łączonych. Drugie, tańsze zajęcia zwolnione są z opłaty za bilet edukacyjny od osoby, obowiązuje jedynie bilet tematyczny od grupy.

W czwartki (dzień bezpłatnego zwiedzania pałacu i parku) dostępna jest płatna oferta edukacyjna muzeum.

Ulgi i zwolnienia z opłat

Ulga w opłacie za wstęp do muzeum zgodnie z Ustawą o muzeach przysługuje:

 1. uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, artystycznych, słuchaczom zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych, studentom oraz osobom odbywającym studia doktoranckie, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
 2. osobom powyżej 65. roku życia, emerytom, rencistom, rencistom socjalnym, a także osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
 3. nauczycielom przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, artystycznych, nauczycielom placówek oświatowo-wychowawczych oraz wychowawcom placówek opiekuńczo-wychowawczych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich i ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych, działającym w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
 4. osobom fizycznym odznaczonym odznaką „Za opiekę nad zabytkami”, odznaką honorową „Zasłużony działacz kultury”, odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” lub wyróżnionym tytułem honorowym „Zasłużony dla Kultury Narodowej”;
 5. kombatantom.

Zwolnienie z opłaty za wstęp przysługuje:

 1. osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”;
 2. pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów;
 3. członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) lub Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS);
 4. posiadaczom Karty Polaka, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz.U. Nr 180, poz. 1280 oraz z 2008 r. Nr 52, poz. 305);
 5. dzieciom do lat 6 (nie dotyczy oferty edukacyjnej);
 6. weteranom i weteranom poszkodowanym.

Akceptujemy płatności kartami:


Visa i Mastercard

Akceptujemy również karty:

Warsawpass  Karta Dużej Rodziny