UE
Unia Europejska
nieslyszacy WCAG 2.0

Tematy

Ta książka to próba syntetycznego ujęcia królewskiej ikonografii okazjonalnej (trofealnej, efemerycznej, doraźnej) – swoistego wizualnego itinerarium króla Władysława IV - od narodzin po ceremoniał pogrzebowy.


Projekt NFOŚiGW I

Projekt Ogrodu Różanego autorstwa Bolesława Podczaszyńskiego

2_projekt ogrodu różanego autorstwa Bolesława Pawła Podczaszyńskiego.jpg