UE
Unia Europejska
nieslyszacy WCAG 2.0

Tematy

O muzeum

 

Muzeum wilanowskie jest najstarszym polskim muzeum sztuki. Zostało założone w 1805 roku z inicjatywy ówczesnych właścicieli Aleksandry i Stanisława Kostki Potockich.