UE
Unia Europejska
nieslyszacy WCAG 2.0

Tematy

To już kolejna książka Hanny Widackiej o królu Janie III, znów potrzebna i – co dziś bardzo ważne – przyjazna Czytelnikowi. Z tego zgrabnie ułożonego i inteligentnie skomentowanego zestawu graficznych wyobrażeń wyłania się „zbiorowy” portret największego wodza wśród polskich monarchów, który na wdzięcznych rycinach z epoki przedstawia się potomnym w rozmaitych rolach, pozach i kostiumach.


Rezerwat przyrody Morysin – miejsce spotkania przyrody i historii

Mchy na martwym drewnie w Morysinie - fot. J. Dobrzańska

Martwe drewno. fot. J. Dobrzańska (zdjęcie do artykułu).JPG