UE
Unia Europejska
nieslyszacy WCAG 2.0

Tematy

Ubiory na dworze króla Jana III

Inspiracja: wysoki kołnierz królowej Elżbiety, wyk. Dominika Wasilewska

konkurs_stroje_inspiracja_wysokim_kolnierzem_krolowej_Elzbiety_dominika_wasilewska_01.jpg