UE
Unia Europejska
nieslyszacy WCAG 2.0

Tematy

„Kobiety baroku” – wyniki konkursu (2015)

Królowa Eleonora Maria Wiśniowiecka, malarz francuski, 1675; Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, fot. Z. Reszka

eleonora wiśniowiecka.jpg