UE
Unia Europejska
nieslyszacy WCAG 2.0

Tematy

Newsletter

Aby zapisać się do Newslettera podaj swój adres e-mail. Administratorem danych osób zarejestrowanych w bazie Newslettera jest Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, z siedzibą przy ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16 w Warszawie. Z Muzeum można się skontaktować poprzez adres e-mail: muzeum@muzeum-wilanow.pl lub pisemnie na adres siedziby wskazany powyżej. W Muzeum został wyznaczony inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@muzeum-wilanow.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Twoje dane będą przetwarzane w celu przesyłania informacji na temat organizowanych wydarzeń. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda na ich przetwarzanie wyrażona poprzez wpisanie i przesłanie adresu e-mail w polu zgłoszenia do Newslettera. Dane będą przetwarzanie przez czas subskrypcji. W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji Newslettera, przesyłając informację na adres e-mail podany w treści otrzymywanych wiadomości. Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Muzeum w zakresie obsługi systemów informatycznych - przy czym takie podmioty przetwarzają dane jako podwykonawcy, na podstawie umowy z Muzeum i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami.

Zawsze masz prawo: dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia ich przetwarzania. Masz również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Muzeum lub z wyznaczonym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe wskazane powyżej).

Podanie danych jest dobrowolne.

Adres e-mail: