UE
Unia Europejska
nieslyszacy WCAG 2.0

Tematy

Artykuły przedstawione w kolejnym numerze Wilanowskiego Informatora Wilanowskiego 2014 zawierają najnowsze ustalenia źródłowe i interpretacje dziejów pałacu i gustów jego mieszkańców... Profesjonalne badania przybliżają nam świat minionych epok.Copia literarum Ser[enissimi] Regis Poloniae [Johannis III.] ad Nuntium Apostolicum Ill[ustrissimum] D[omi]num Palavicini exaratarum in Castris ad Danubium e regione Strygonii die 9. Octobris 1683

Sobiesciana

Odpis listu Jana III Sobieskiego do nuncjusza apostolskiego w Polsce, księdza Opizio Pallaviciniego, z doniesieniami o zwycięstwie pod Parkanami. W tekście wysłanym 9 października król wychwalał siły, które przyniosły zwycięstwo armii chrześcijańskiej nad Turkami. Opisywał również przebieg walk i stan armii. Incipit: Favit denuo Divina Clementia armis Christianis…

Dokument zawarty jest w tomie materiałów dotyczących Jana III Sobieskiego. Każde z pism wyszło spod innej ręki. Zszyto je i oprawiono wspólnie w szarą tekturę prawdopodobnie w XIX wieku.

drukuj
Podziel się:
Wykop Facebook