UE
Unia Europejska
nieslyszacy WCAG 2.0

Tematy

Konserwacja kapy procesyjnej z kościoła pw. św. św. Katarzyny i Małgorzaty w Kętach

Zabezpieczenie miejsc z uszkodzoną osnową przy pomocy siatki konserwatorskiej, fot. B. Kalfas.

Zabezpieczenie miejsc z uszkodzoną osnową przy pomocy siatki konserwatorskiej, fot. B. Kalfas.