UE
Unia Europejska
nieslyszacy WCAG 2.0

Tematy

Popularnonaukowa publikacja przeznaczona nie tylko dla historyków sztuki. 29 bogato ilustrowanych rozdziałów poświęconych jest intrygującym zabytkom – są wśród nich obrazy, ryciny, fotografie. Tytułowi Mistrzowie i dyletanci to znakomici polscy artyści, działający w XIX wieku w Królestwie Polskim i za granicą, ale także twórcy mało obecnie znani lub niemal zupełnie zapomniani.Klimakteryk Heroiczny, to jest Sześćdziesiąt y Trzy Poematow abo Krokow i Składow Heroicznego Rymu przekładanego, w ktorym opisana jest Przesławna Wiktorya Chocimska...

Sobiesciana

Napisany przez kaznodzieję kalwińskiego, pastora w kościele świętych Piotra i Pawła w Gdańsku, i wydany anonimowo poemat upamiętnia zwycięstwo Jana III Sobieskiego pod Chocimiem. Utwór rozpoczyna się, podobnie jak antyczne eposy bohaterskie, od inwokacji do Muzy, a także ekspozycji tematu: poeta pragnie z jej pomocą opiewać hetmana Sobieskiego. Następują kolejne inwokacje, do Boga i ojczyzny, po czym Kałaj przechodzi do opisu przemarszu wojsk, rozbijania obozu, w końcu samej bitwy. Wspomina również ważniejszych uczestników bitwy, Wacława Potockiego, Dymitra Jerzego Wiśniowieckiego, czy Michała Kazimierza Radziwiłła. Sobieski przedstawiony zostaje jako obrońca całego chrześcijańskiego świata, hetman odznaczający się odwagą i bohaterstwem oraz umiejętnościami strategicznymi godnymi najlepszego wodza. Poeta chwali również inne jego przymioty: wykształcenie, patriotyzm, pobożność, a także sam ród, z którego się wywodzi.

logo POIiŚ

drukuj
Podziel się:
Wykop Facebook