UE
Unia Europejska
nieslyszacy WCAG 2.0
Aby wyświetlić poprawnie całą zawartość strony, uruchom wtyczkę Flash w Twojej przeglądarce.
Zobacz jak uruchomić wtyczkę Flash w Chrome.

Historia stosunków polsko-niemieckich czy polsko-francuskich jest nieco przewrotna w swoim przekazie. Czy ważniejszy był wpływ Niemiec na obyczajowość, kulturę i funkcjonowanie instytucji prawnych w naszym kraju? Czy może Francji, wiążącej się z Polską nieodłącznie małżonkami władców i osobami na dworach królewskim i magnackich? Odpowiedź nie jest prosta i jednoznaczna, czego dowodem są relacje cudzoziemskich podróżników odwiedzających Rzeczpospolitą w XVII i XVIII w.Matka Boska Berdyczowska

karta katalogowa kolekcji

Kolekcja

Grafika
Zakład Litograficzny Jana Kazimierza Wilczyńskiego
Wilno
1850 r.
Papier, litografia
49,5 x 36,0 cm
Wil.4666

42_matka boska berdyczowska.jpg

W kolekcji wilanowskich grafik zachowało się do dnia dzisiejszego kilka tablic pochodzących z obszernej publikacji zatytułowanej Album de Wilna, wydawanej w seriach i poszytach pomiędzy latami 1845-1875. Na każdą z nich składał się zbiór rycin, litografii i chromolitografii które zgodnie z definicją autora i wydawcy, poświęcone były wyłącznie przedmiotom krajowym. Tym samym, Album Wileńskie wpisywał się tematycznie i duchowo w najważniejszą ideę przyświecającą sztuce Polski porozbiorowej, przekazania przyszłości bezcennych zabytków przeszłości i popularyzowania rodzimej kultury. Album wydawany był z pietyzmem i starannością. Rysunki wykonywali dla Wilczyńskiego najznamienitsi ówcześni malarze i rysownicy, za druk odpowiadały najlepiej przygotowane zakłady sztycharskie i litograficzne w Paryżu.

Przedstawiona chromolitografia (litografia kolorowa) ukazuje cudowny wizerunek Matki Bożej z Berdyczowa. Było to jedno z trzech, największych, obok Częstochowy i Ostrej Bramy, sanktuariów maryjnych na terenach dawnej RP. Z obrazem łączy się legenda związana z fundatorem pierwszej świątyni i klasztoru karmelitów w Berdyczowie, wojewodą kijowskim Januszem Tyszkiewiczem. W roku 1627 dostał się on do niewoli tureckiej, w której zaprzysiągł, że jeśli uda mu się z niej wyjść żywym, ufunduje Matce Bożej świątynię. Ocalał, a dzięki temu już w 1634 do Berdyczowa przybyli karmelici, którzy opiekowali się miejscem aż do rewolucji bolszewickiej. W roku 1941 oryginalny, koronowany w 1756 roku cudowny obraz zaginął. Najprawdopodobniej spłonął podczas wielkiego pożaru, który strawił znaczną część zabudowań klasztornych i świątyni. Tym większą wartość zyskują jego zachowane reprodukcje, a wśród nich pochodząca z Wilanowa.

Marta Gołąbek

drukuj
Podziel się:
Wykop Facebook
42_matka boska berdyczowska.jpg

Najazd na Berdyczów (artykuł, Silva Rerum)

Berdyczów to miasto w pobliżu Żytomierza, w dawnym województwie kijowskim (dziś Ukraina), nad Hniłopiatem. Założone w XV w., przez długi …

44_matka boska trocka.jpg

Matka Boska Trocka (artykuł, Silva Rerum)

Cudowny obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem, znajdujący się po dzień dzisiejszy w kościele Nawiedzenia NMPanny w Trokach na Pojezierzu Wileńskim, …

44_matka boska kodeńska_m.jpg

Matka Boska Kodeńska (artykuł, Silva Rerum)

Czwarty właściciel Kodnia, książę Mikołaj Sapieha (ok. 1581 – 1644), chorąży wielki litewski, potem wojewoda miński, a od 1642 r. …