UE
Unia Europejska
nieslyszacy WCAG 2.0

Tematy

ad_villam_okladka_inwentarz.jpg

Szósty tom serii "Ad villam novam", "Inwentarz Generalny 1696" rozpoczyna serię publikacji dokumentów inwentarzowych opisujących wyposażenie pałacu wilanowskiego od XVII do XIX wieku. Inwentarz spisany po śmierci króla Jana III Sobieskiego stanowi kluczową pozycję dla badaczy tego okresu będąc jedynym i najbardziej kompletnym rejestrem ruchomości króla na terenie stolicy. Przygotowane przez Annę Kwiatkowską opracowanie zawiera odpis dokumentu i komentarz krytyczny.


To pierwsze tego typu rozwiązanie, które całkowicie zrewolucjonizuje identyfikację dzieł sztuki pochodzących z grabieży wojennych. Dzięki aplikacji możliwa będzie automatyczna identyfikacja obiektu jedynie na podstawie fotografii wykonanej za pomocą telefonu komórkowego.

Jak powstają kopie Herkulesów - krok po kroku

album zdjęć

Pierwszym etapem są prace formierskie - czyli zdejmowanie formy z oryginalnej rzeźby. Na zdjęciu widzimy nakładanie pierwszej warstwy silikonu na rzeźbę. Fot. I. Fuks-Rembisz

Prace formierskie - w trakcie nakładania 1 warstwy silikonu na powierzchnię figury, fot. I. Fuks-Rembisz.JPG

Prace są prowadzone w ramach projektu: „Restauracja i zabezpieczenie symbolu polskiego dziedzictwa kulturowego – Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie”.

Logotypy POIiŚ3

Blok kamienia z zarysem ogólnego kształtu rzeźby, fot. G. Świerczyński.jpg

Trwają zaawansowane prace nad kopiami dwóch z czterech rzeźb Herkulesów i ich postumentów. To drugi etap działań konserwatorskich przy figurach. (artykuł)

Odpowiedni kamień, po wydobyciu ze złoża w Wartowicach, docięty został pod wykucie kopii i przetransportowany do tymczasowej pracowni konserwatorskiej na …

3.JPG

Kopie rokokowych rzeźb z warsztatu J.Ch. Redlera wykute tradycyjnymi metodami (artykuł)

Pierwszy raz w Polsce wykuto tradycyjnymi metodami kamienne kopie całego cyklu rokokowych rzeźb! Prace przeprowadzono w Muzeum Pałacu Króla Jana III …

ogrod_rozany_putta.jpg

Kopie ceramicznych rzeźb par puttów z Ogrodu Różanego (film)

Projekt wykonania 4 kopii ceramicznych 4 rzeźb par puttów (Wil.RzA.79–Wil.RzA.82) z ekspozycji w Ogrodzie Różanym realizowano z funduszy Muzeum. Kopie …