UE
Unia Europejska
nieslyszacy WCAG 2.0

Tematy

ad_villam_okladka_inwentarz.jpg

Szósty tom serii "Ad villam novam", "Inwentarz Generalny 1696" rozpoczyna serię publikacji dokumentów inwentarzowych opisujących wyposażenie pałacu wilanowskiego od XVII do XIX wieku. Inwentarz spisany po śmierci króla Jana III Sobieskiego stanowi kluczową pozycję dla badaczy tego okresu będąc jedynym i najbardziej kompletnym rejestrem ruchomości króla na terenie stolicy. Przygotowane przez Annę Kwiatkowską opracowanie zawiera odpis dokumentu i komentarz krytyczny.


To pierwsze tego typu rozwiązanie, które całkowicie zrewolucjonizuje identyfikację dzieł sztuki pochodzących z grabieży wojennych. Dzięki aplikacji możliwa będzie automatyczna identyfikacja obiektu jedynie na podstawie fotografii wykonanej za pomocą telefonu komórkowego.


Projekt POIiŚ: Rewitalizacja i digitalizacja jedynej w Polsce barokowej rezydencji królewskiej w Wilanowie, 2014–2015

Od października 2014 r. do września 2015 r. Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie zrealizowało kolejny projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: „Rewitalizacja i digitalizacja jedynej w Polsce barokowej rezydencji królewskiej w Wilanowie.

Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, Priorytet XI „Kultura i dziedzictwo kulturowe”, Działanie 11.1 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym.

Zgodnie z przyjętym Harmonogramem Realizacji Projektu inwestycja została zakończona do dnia 30 września 2015 r. Całkowita wartość projektu: 18 854 348,06 zł. Koszt wydatków kwalifikowalnych/wysokość dofinansowania: 14 912 881,37 zł, z tego: 12 675 949,15 zł finansowane z budżetu Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) i 2 236 932,22 zł finansowane z budżetu państwa.

Zakres projektu objął następujące działania:

 1. Przeprowadzenie prac konserwatorsko-restauratorskich w tzw. Sali Uczt i przylegających do niej klatkach schodowych, Gabinecie o Trzech Oknach i Pokoju Cichym.
 2. Wykonanie niezbędnego rozeznania warunków konserwatorsko-biologicznych oraz prac konserwatorsko-chemicznych wraz z oceną zagrożeń deterioracyjnych wybranych sal ekspozycyjnych.
 3. Remont i konserwacja budynku Pompowni wraz z otoczeniem.
 4. Modernizacja dachów skrzydła południowego Pałacu w Wilanowie.
 5. Remont dachów na budynku Kordegardy wraz z robotami termomodernizacyjnymi na poddaszu.
 6. Konserwacja muru oporowego fosy od strony przedpola.
 7. Udostępnienie zasobów historycznych i przyrodniczych osobom z niepełnosprawnością wzroku i słuchu.
 8. Trójwymiarowa dokumentacja wybranej kolekcji zbiorów.
 9. Innowacyjna metodyka rejestracji i integracji danych z różnych źródeł dla generowania dokumentacji 3D Pałacu w Wilanowie.
 10. Muzeum Otwarte – Wirtualne Muzeum.
 11. Promocja.
 12. Zarządzanie projektem.
 13. Przygotowanie projektu.
 14. Konserwacja pałacowej studni na dziedzińcu pałacowym.
 15. Konserwacja i restauracja dzieł malarstwa, rzeźby i rzemiosła artystycznego z kolekcji Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.
 16. Modernizacja dachu nad Belwederem.
 17. Przebudowa istniejącej instalacji wody zimnej w zakresie przystosowania jej do obsługi przeciwpożarowej w budynku Figarni.
 18. Przebudowa i adaptacja piwnic w zachodniej części Oranżerii dla potrzeb pracowni skanowania eksponatów muzealnych w 3D oraz na zaplecze dla pracowników Działu Ogrodowego.
 19. Wykonanie wentylacji i klimatyzacji w Pracowni Skanowania w 3D eksponatów muzealnych w piwnicach Oranżerii.
 20. Obniżenie posadzki w Pokoju Cichym i w Gabinecie o Trzech Oknach wraz z wymianą instalacji elektrycznej.
 21. Wykonanie muzealnych kopii edukacyjnych do programu rekonstrukcji historycznej „Stan wojenny Króla Jana III w Wilanowie”.
 22. Rozbudowa zintegrowanego systemu bezprzewodowego i darmowego dostępu do Internetu – hot-spot na terenie Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.
 23. Zakup i wdrożenie nowoczesnej infrastruktury serwerowej – umożliwiających podniesienie jakości oraz zwiększenie dostępności usług sieciowych oferowanych przez Muzeum.
 24. Konserwacja i rekonstrukcja oraz wykonanie kopii dwóch waz z główkami łabędzi i węzłami.
 25. Nieprzewidziane wydatki.
 26. Oszczędności w projekcie.

Więcej o Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na stronie www.pois.gov.pl.

Powrót do strony projektu: tutaj.

Logo POIiŚ

drukuj
Podziel się:
Wykop Facebook
Konserwacja Sala Uczt EFRR-POIiŚ 2015, fot. W. Holnicki (1).jpg

Film „Rewitalizacja i digitalizacja jedynej w Polsce barokowej rezydencji królewskiej w Wilanowie” (film)

Projekt „Rewitalizacja i digitalizacja jedynej w Polsce barokowej rezydencji królewskiej w Wilanowie” był prawdopodobnie najtrudniejszym wśród wszystkich, które zrealizowaliśmy w …

baner_pois_ogrod_wloski.jpg

Środki unijne w Muzeum Pałacu w Wilanowie – POIiŚ (film)

Ogrody, wnętrza pałacu, prace archeologiczne, digitalizacja i cyfryzacja, wirtualne muzeum... i o wiele więcej można zdziałać mądrze wydając środki unijne. …

Konserwacja Sala Uczt EFRR-POIiŚ 2015, fot. W. Holnicki (21).jpg

Prace konserwatorskie w Sali Uczt - POIiŚ 2015 (album zdjęć)

Prace konserwatorskie w Sali Uczt i obu prowadzących do niej klatkach schodowych zrealizowano w ramach projektu „Rewitalizacja i digitalizacja jedynej …

26_sztuka-mariakazimiera1295.jpg

Marysieńka. Tajemnice pałacu wilanowskiego (film)

Muzeum Pałacu w Wilanowie i Historia Bez Cenzury razem! Opowiemy wam o kimś fantastycznym. Opowiemy wam o dziewczynie, która mimo przeciwności …

44_portret konny jana iii sobieskiego , bibl.nar._1.jpg

Dzień śmierci Jana III Sobieskiego (film)

17 czerwca 1696 roku rozpoczął się jak każdy zwyczajny dzień w Wilanowie. Król Jan III Sobieski udał się na poranną …

pois_maly15.jpg

Projekt EFRR - POIiŚ (artykuł)

Projekt pt: 'Rewitalizacja i digitalizacja XVII-to wiecznego zespołu pałacowo-ogrodowego w Wilanowie - etap III' obejmuje prace przestrzenno-rewaloryzacyjne, restauratorsko-konserwatorskie, rozpoznawczo-archeologiczne, zabezpieczające przed kradzieżą i zniszczeniem, jak również modernizacyjno-digitalizacyjne.