PL EN
Unia Europejska
Unia Europejska
nieslyszacy
PL EN
Unia Europejska
Unia Europejska

Regulamin zwiedzania Królewskiego Ogrodu Światła w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Królewski Ogród Światła to czasowa wystawa plenerowa w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, złożona z części pt.: „Taras górny”, „Taras dolny”, „Ogród Północny”, „Przedpole – oś górna”, „Przedpole – fosa”, „Ogród Południowy przy Oranżerii”, „Dziedziniec Główny”, „Ogród Różany” i „Wyjście, , zwanych dalej łącznie, „Królewskim Ogrodem Światła”, zlokalizowana w zabytkowych ogrodach wilanowskich, czynna od 13 października 2023 r. do 3 marca 2024 r. – dalej jako „wystawa”. W imieniu Muzeum prosimy o stosowanie się do zasad, które zapewnią przyjemność i bezpieczeństwo zwiedzania.

WARUNKI WSTĘPU i OPŁATY

 1. Wystawa jest czynna od 13 października 2023 r. do 3 marca 2024 r.

Godziny otwarcia:

 • 13 października 2023 r. – 31 października 2023 r.: 17.00–21.00 (wejście do 20.30),
 • 2 listopada 2023 r. – 4 lutego 2024 r.: 16.00-21.00 (wejście do 20.30),
 • 5 lutego 2024 r. – 3 marca 2024 r.: 17.00 – 21.00 (wejście do 20.30).
 • 1 listopada, 24 i 31 grudnia 2023 r. wystawa jest zamknięta.
 1. Wystawa może zostać zamknięta z powodu nagłych zmian pogody (np. silne porywy wiatru, gwałtowne opady deszczu lub śniegu, oblodzenia). Informacje o takiej decyzji będą dostępne na terenie muzeum, na jego stronie internetowej: www.wilanow-palac.pl, i w mediach społecznościowych. W przypadku nagłego pogorszenia pogody zwiedzający powinni zastosować się do poleceń pracowników ochrony, włącznie z poleceniem niezwłocznego opuszczenia terenu muzeum.
 2. Wystawa może zostać zamknięta z powodu decyzji Rady Ministrów RP spowodowanych siłą wyższą, związanych z ogłoszonymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej restrykcjami, w tym z powodu pandemii COVID‑19.
 3. Odwiedzający wystawę są zobowiązani kupić bilet wstępu. W piątki, soboty i niedziele, a także: 11 listopada, 6 i 25–30 grudnia 2023 r., 1-7 stycznia, 14 lutego 2024 r., ceny biletów są wyższe z uwagi na odbywające się wtedy pokazy multimedialne (mappingi). Godziny pokazów multimedialnych (mappingów) są każdorazowo wskazane na stronie www oraz w mediach społecznościowych.
 4. Ceny biletów:
 • poniedziałek – czwartek: 30 zł – bilet zwykły, 20 zł – bilet ulgowy,
 • piątek – niedziela: 49 zł – bilet zwykły, 30 zł – bilet ulgowy,
 • dzieci do lat 6 włącznie: wstęp bezpłatny (bez biletu),
 • 11 listopada, 6 i 25–30 grudnia 2023 r., 1-7 stycznia, 14 lutego 2024 r.: 49 zł – bilet zwykły, 30 zł – bilet ulgowy.
 1. Katalog uprawnień do ulgi przy zakupie biletu zawiera art. 10 ust. 3a. Ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 385).
 2. Grupy z domów dziecka, ośrodków pomocy społecznej, placówek opiekuńczych i świetlic socjoterapeutycznych mogą kupić specjalny bilet w cenie 1 zł od osoby. Aby otrzymać bilety za 1 zł, należy wysłać wiadomość na adres: dop@muzeum-wilanow.pl najpóźniej na dzień przed planowaną wizytą.
 3. Bilety za 1 zł można opłacić i odebrać w kasie w godz. 9.00–15.00, okazując przy zakupie dokument poświadczający uprawnienia do uzyskania ulgi.
 4. Królewski Ogród Światła jest wystawą czasową, na którą nie przysługuje bilet w ramach akcji „Muzeum za złotówkę” ani Karta Polaka, Karta Dużej Rodziny.
 5. Bilety na wystawę można kupić:
 • online na stronie internetowej: bilety.wilanow-palac.pl,
 • w kasie na przedpolu pałacu wilanowskiego: codziennie w godz. 9.00–15.00,
 • w biletomatach na przedpolu pałacu wilanowskiego: codziennie w godzinach wstępu do Królewskiego Ogrodu Światła, tj. w październiku 2023 r. oraz od 5 lutego do 3 marca 2024 r. w godz. 17.00–20.30, a od 2 listopada 2023 r. do 4 lutego 2024 r. w godz. 16.00–20.30 [płatność wyłącznie kartą].
 1. Bilet zakupiony online musi być okazany przy kontroli w formie wydrukowanego oryginalnego pliku PDF lub na urządzeniu mobilnym przy maksymalnej jasności ekranu.
  Okazanie biletu w innej postaci nie upoważnia do wstępu na teren wystawy.
 2. Bilety są ważne jedynie w dniu i godzinie, na które zostały wystawione.
 3. Bilet uprawnia do jednokrotnego wejścia. Po opuszczeniu wystawy bilet traci ważność i nie może być ponownie wykorzystany.
 4. Zakupione bilety nie podlegają zwrotowi ani wymianie z zastrzeżeniem pkt 15.
 5. Zwrot kosztów za zakupione bilety może nastąpić jedynie w przypadku, gdy w dniu obowiązywania biletu wystawa została zamknięta. W tej sytuacji, aby otrzymać zwrot kosztów, należy wysłać wiadomość na adres: dop@muzeum-wilanow.pl.
 6. Do Królewskiego Ogrodu Światła obowiązują limity sprzedaży biletów (3000 biletów na każdą godzinę, tj. 17.00–18.00, 18.00–19.00 itd.).
 7. Miejsca postojowe znajdują się przy ul. Stanisława Kostki Potockiego 4, wjazd od skrzyżowania z ul. Vogla. Opłata powinna być uiszczana wg stawek parkometru.

FOTOGRAFOWANIE i FILMOWANIE

 1. Fotografowanie i filmowanie na wystawie dla celów prywatnych jest możliwe, o ile nie zakłóci ruchu turystycznego i nie przeszkodzi zwiedzającym, a ponadto nie uszkodzi roślin, zabytków architektury ogrodowej i urządzeń parkowych ani nie wyrządzi szkody innym zwiedzającym (fizycznej lub związanej z ochroną dóbr osobistych). W takiej sytuacji nie ma konieczności powiadamiania muzeum o fotografowaniu lub filmowaniu.
 2. Dopuszczone jest robienie zdjęć ze statywem, trzeba jednak zwrócić szczególną uwagę, aby nie powodowało to niebezpieczeństwa bądź zmniejszenia komfortu zwiedzania dla pozostałych gości przebywających na terenie wystawy.
 3. Zabronione jest używanie dronów, motolotni oraz innych urządzeń latających nad terenem muzeum.
 4. Wykonanie zdjęć i filmów do celów komercyjnych jest możliwe wyłącznie po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody dyrektora muzeum.
 5. Zabrania się fotografowania i filmowania części systemów bezpieczeństwa.
 6. Muzeum nie odpowiada za naruszenie przez osoby trzecie dóbr osobistych turystów lub wyrządzenie im szkody z powodu wykonywania zdjęć fotograficznych i filmowych.

OBECNOŚĆ DZIECI

 1. Dzieci do lat 7 mogą przebywać na wystawie tylko pod opieką osób pełnoletnich.
 2. Za zachowanie osób niepełnoletnich prawną odpowiedzialność ponoszą ich opiekunowie.

OBECNOŚĆ ZWIERZĄT

 1. Ze względu na bezpieczeństwo turystów, zabytków oraz fauny i flory na teren wystawy oraz całego parku nie jest możliwy wstęp innych zwierząt domowych niż pies przewodnik opiekujący się osobami niewidzącymi lub niedowidzącymi. 
 2. Zabronione jest chwytanie, płoszenie i karmienie zwierząt dziko żyjących w parku.

BEZPIECZEŃSTWO

 1. Ze względu na bezpieczeństwo turystów na terenie wystawy nie wolno biegać, jeździć na rowerach (w tym rowerkach dziecięcych) ani wprowadzać ich na ten teren muzeum. Nie wolno także korzystać z deskorolek, hulajnóg, rolek, sanek itp.
 2. Na terenie wystawy udostępniono kilka elementów dekoracji, do których można wejść, aby zrobić sobie w nich zdjęcie: Dziedziniec Główny -

        Rama solarno-lunarna, Królewskie regalia, Traktat pokojowy, wojenny Oręż. Taras Górny – Obserwatorium, Zegar z Chronosem. Ogród Południowy         

 przy  Oranżerii- Labirynt.

 1. Zabrania się wchodzenia na dekoracje, które są odgrodzone barierkami, a także przemieszczania dekoracji.
 2. Zabrania się dotykania urządzeń elektrycznych, kabli, przewodów oraz elementów zasilających dekoracje.
 3. W dni, kiedy panują niesprzyjające warunki atmosferyczne (m.in. gołoledź, znaczne opady śniegu), należy zachować szczególną ostrożność.
 4. Wystawa jest stale monitorowana przez pracowników ochrony, kamery i systemy bezpieczeństwa.
 5. Przypominamy, że wystawa jest organizowana na obszarze publicznym i dlatego nie wolno na jej terenie pić napojów alkoholowych, palić wyrobów tytoniowych oraz papierosów elektronicznych ani używać substancji zapachowych uciążliwych dla otoczenia.
 6. Zwiedzający wystawę zobowiązani są do przestrzegania krajowych rozporządzeń dotyczących stanu epidemii COVID-19 oraz stosowanie się do aktualnych zaleceń sanitarnych, o ile w terminie zwiedzania wystawy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej obowiązują takie przepisy i/lub decyzje Rady Ministrów RP.
 7. Osoby zakłócające spokój i porządek oraz niestosujące się do niniejszego regulaminu, w tym zapisów pkt 7 i 8 , mogą być pozbawione prawa do zwiedzania wystawy bez zwrotu kosztów wstępu.
 8. Kwalifikowani pracownicy ochrony na podstawie uprawnień wynikających z Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1995) mają prawo do interwencji i wezwania do opuszczenia terenu muzeum osób, które nie przestrzegają niniejszego regulaminu. Z tego tytułu nie przysługują zwiedzającym żadne roszczenia.
 9. Osoby wchodzące na teren muzeum oraz ich bagaż mogą zostać poddane kontroli, m.in. przy użyciu elektronicznych urządzeń do wykrywania materiałów i przedmiotów niebezpiecznych oraz kontroli osobistej.
 10. Osoby, które odmówią kontroli, nie zostaną wpuszczone na teren muzeum.
 11. Uprzejmie prosimy zwiedzających wystawę o stosowanie się do wskazówek i uwag pracowników muzeum.

Dziękujemy za przestrzeganie regulaminu i zapraszamy do odwiedzenia Królewskiego Ogrodu Światła!

Dyrektor Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

2021-10-08
Królewski Ogród Światła 2022/2023

Królewski Ogród Światła | zapraszamy!

Królewski Ogród Światła to jesienno-zimowa wystawa, która rozświetla historyczne ogrody przy pałacu w Wilanowie. To propozycja na zimne i szare wieczory zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych. Zapraszamy od 13 października 2023 r. do 3 marca 2024 r. Tej jesieni i zimy w wilanowskich ogrodach na pewno nie zmarzniecie!

Baner KOŚ wizualizacja (7).png

Królewski Ogród Światła – instalacje

Tunel muzycznyGoście odwiedzający historyczne ogrody Pałacu Wilanowskiego po zmroku wkraczają w przestrzeń, w której mogą się poczuć jak na królewskim …

monety_gdańsk_jan_iii.jpg

Ceny biletów

Informacje o aktualnych cenach biletów, uglach i zwolnieniach z opłat

palac-dron-jesien-baner.jpg

Regulamin zwiedzania pałacu i wystaw w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Zwiedzanie odbywa się: a) w poniedziałek, wtorek, piątek, sobotę i niedzielę po wykupieniu biletów na określoną godzinę pomiędzy 10.00 a …

Park Południowy, fot. W. Holnicki.jpg

Regulamin zwiedzania parku Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Prawem chronione: pałac królewski, otaczające go historyczne ogrody oraz parki wilanowski i morysiński, są pomnikiem historii i cennym zespołem przyrodniczym. …

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej

Muzeum w Internecie

Organizator

Partnerzy

Sponsorzy

Idea & Design
Copyright © Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych na naszej stronie internetowej oraz dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych Użytkowników. Pliki cookies mogą Państwo kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszej strony internetowej, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż akceptują Państwo stosowanie plików cookies. Potwierdzam, że aktualne ustawienia mojej przeglądarki są zgodne z moimi preferencjami w zakresie stosowania plików cookies. Celem uzyskania pełnej wiedzy i komfortu w odniesieniu do używania przez nas plików cookies prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką prywatności.

✓ Rozumiem