PL EN
Unia Europejska
Unia Europejska
WCAG 2.1 nieslyszacy
PL EN
Unia Europejska
Unia Europejska

Moduły szkoleniowe Echocast


Moduł: „Wprowadzenie do obsługi klienta instytucji kultury”

Szkolenie podkreśla rolę personelu pierwszego kontaktu i znaczenie wysokiej jakości obsługi, rozwija postawy sprzyjające współpracy z odwiedzającymi zgodne z procedurami obowiązującymi w instytucjach dziedzictwa.

Czas szkolenia: jeden dzień, ok. 9 godzin + 1 godz. na egzamin

Cele szkolenia:

 • Uświadomienie znaczenia wysokiej jakości obsługi.
 • Analiza technik pomagających w spełnieniu i przekraczaniu oczekiwań klienta.
 • Stworzenie w zespole podstaw do otwartej, dynamicznej współpracy między sobą oraz z klientem.
 • Doskonalenie umiejętności w sferze komunikowania się i współpracy z innymi oraz dzielenia się doświadczeniami.
 • Uświadomienie sobie przez uczestników swoich indywidualnych postaw i barier utrudniających współpracę.
 • Kształtowanie postaw sprzyjających współpracy z klientem.

Zawartość merytoryczna:

 • Wprowadzenie – ustalenie norm grupowych i omówienie proponowanych zasad pracy szkoleniowej.
 • Przedstawienie przebiegu szkolenia, jego celów i zakładanych efektów.
 • Zapewnienie klientowi satysfakcji dzięki obsłudze najwyższej jakości.
 • Oczekiwania i potrzeby klientów.
 • Ocena zadowolenia klientów.
 • Nasza rola w tworzeniu najwyższej jakości obsługi.
 • Inteligencja emocjonalna.
 • Zasady dobrej komunikacji: aktywne słuchanie i umiejętność zadawania pytań.
 • Powitanie klienta i prowadzenie small talk.
 • Przekraczanie oczekiwań klientów.

Materiały szkoleniowe i wyposażenie:

 • Tablica typu flipchart (z papierowymi kartami) i pisaki.
 • Laptop i projektor multimedialny oraz ekran.
 • Opcjonalnie (w zależności od szkolonej grupy) fotografie wykonane w obiekcie.
 • Długopisy i notatniki.
 • Materiały informacyjne dotyczące misji i przepisów wewnętrznych danej instytucji (np. strategia, regulamin zwiedzania, przepisy dotyczące zniżek itp.).

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z pozostałymi modułami szkoleniowymi, dostępnymi w ramach programu ECHOCAST.


kontakt:
Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
echocast@muzeum-wilanow.pl

Moduł: „Wprowadzenie do obsługi klienta instytucji kultury”

Szkolenie podkreśla rolę personelu pierwszego kontaktu i znaczenie wysokiej jakości obsługi, rozwija postawy sprzyjające współpracy z odwiedzającymi zgodne z procedurami obowiązującymi w instytucjach dziedzictwa.

Czas szkolenia: jeden dzień, ok. 9 godzin + 1 godz. na egzamin

Cele szkolenia:

 • Uświadomienie znaczenia wysokiej jakości obsługi.
 • Analiza technik pomagających w spełnieniu i przekraczaniu oczekiwań klienta.
 • Stworzenie w zespole podstaw do otwartej, dynamicznej współpracy między sobą oraz z klientem.
 • Doskonalenie umiejętności w sferze komunikowania się i współpracy z innymi oraz dzielenia się doświadczeniami.
 • Uświadomienie sobie przez uczestników swoich indywidualnych postaw i barier utrudniających współpracę.
 • Kształtowanie postaw sprzyjających współpracy z klientem.

Zawartość merytoryczna:

 • Wprowadzenie – ustalenie norm grupowych i omówienie proponowanych zasad pracy szkoleniowej.
 • Przedstawienie przebiegu szkolenia, jego celów i zakładanych efektów.
 • Zapewnienie klientowi satysfakcji dzięki obsłudze najwyższej jakości.
 • Oczekiwania i potrzeby klientów.
 • Ocena zadowolenia klientów.
 • Nasza rola w tworzeniu najwyższej jakości obsługi.
 • Inteligencja emocjonalna.
 • Zasady dobrej komunikacji: aktywne słuchanie i umiejętność zadawania pytań.
 • Powitanie klienta i prowadzenie small talk.
 • Przekraczanie oczekiwań klientów.

Materiały szkoleniowe i wyposażenie:

 • Tablica typu flipchart (z papierowymi kartami) i pisaki.
 • Laptop i projektor multimedialny oraz ekran.
 • Opcjonalnie (w zależności od szkolonej grupy) fotografie wykonane w obiekcie.
 • Długopisy i notatniki.
 • Materiały informacyjne dotyczące misji i przepisów wewnętrznych danej instytucji (np. strategia, regulamin zwiedzania, przepisy dotyczące zniżek itp.).

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z pozostałymi modułami szkoleniowymi, dostępnymi w ramach programu ECHOCAST.


kontakt:
Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
echocast@muzeum-wilanow.pl

Moduł: „Doskonała obsługa klienta instytucji kultury”

Szkolenie podkreśla rolę personelu pierwszego kontaktu i znaczenie najwyższej jakości obsługi, wzmacnia postawy odpowiadające na potrzeby i oczekiwania zwiedzających i pozwala ćwiczyć skuteczną komunikację.

Czas szkolenia: dwa dni po ok. 9 godzin + 1 godz. na egzamin

Cele szkolenia:

 • Uświadomienie znaczenia wysokiej jakości obsługi jako czynnika mającego wpływ na postrzeganie instytucji.
 • Zmotywowanie uczestników szkolenia do tego, aby zapewniali klientom możliwie doskonałą obsługę.
 • Zdobycie przez słuchaczy umiejętności korzystania z informacji zwrotnej od klientów.

Zawartość merytoryczna:

 • Wprowadzenie.
 • Obsługa na trzecim poziomie jakości.
 • Standardy obsługi odpowiadające oczekiwaniom klienta.
 • Trasa zwiedzającego.
 • Plan poprawy jakości obsługi.
 • Jak to robią inni?
 • Metody uzyskiwania informacji zwrotnej od klienta.
 • Co myśli nasz klient?
 • Wartość skarg i zażaleń.
 • Przyjmowanie skarg i zażaleń.

Materiały szkoleniowe i wyposażenie:

 • Tablica typu flipchart (z papierowymi kartami) i pisaki.
 • Laptop i projektor multimedialny oraz ekran.
 • Opcjonalnie (w zależności od szkolonej grupy) fotografie wykonane w obiekcie.
 • Długopisy i notatniki.
 • Materiały informacyjne dotyczące misji i przepisów wewnętrznych danej instytucji (np. strategia, regulamin zwiedzania, przepisy dotyczące zniżek itp.).

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z pozostałymi modułami szkoleniowymi, dostępnymi w ramach programu ECHOCAST.


kontakt:
Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
echocast@muzeum-wilanow.pl

Moduł: „Różne potrzeby zwiedzających”

Szkolenie rozwija wiedzę o potrzebach różnych grup zwiedzających i możliwościach odpowiadania na ich oczekiwania (np. seniorów, dzieci, gości z niepełnosprawnościami, osób z różnych kręgów kulturowych, znanych osobistości, dziennikarzy).

Czas szkolenia: jeden dzień, ok. 9 godzin + 1 godz. na egzamin

Cele szkolenia:

 • Podnoszenie kompetencji uczestników w zakresie kontaktu i pomocy gościom instytucji kultury z uwzględnieniem ich różnorodnych potrzeb.
 • Wyróżnianie grup zwiedzających i określanie ich potrzeb: osoby z niepełnosprawnościami, seniorzy, dzieci i młodzieży, osoby z innych krajów i kręgów kulturowych, znane osobistości i dziennikarze.
 • Doświadczenie przez uczestników ograniczeń, jakie napotykają w muzeum różne grupy zwiedzających.
 • Wypracowanie sposobów i umiejętności profesjonalnego kontaktu i pomocy zwiedzającym z różnymi potrzebami.

Zawartość merytoryczna:

 • Różne grupy gości ze specjalnymi potrzebami.
 • Zmiana podejścia do różnych grup osób niepełnosprawnych.
 • Pierwszy kontakt i właściwe zachowanie w stosunku do osób niepełnosprawnych. 
 • Potrzeby poszczególnych grup.

Materiały szkoleniowe i wyposażenie:

 • Tablica typu flipchart (z papierowymi kartami) i pisaki.
 • Laptop i projektor multimedialny oraz ekran.
 • Klej i nożyczki.
 • Opcjonalnie (w zależności od szkolonej grupy) fotografie wykonane w obiekcie.
 • Długopisy i notatniki.
 • Kartka z tekstem do ćwiczenia nr 3 do odczytania z ruchu warg (A5 z tekstem zapisanym poziomo, aby można ją było wkleić w zeszycie ćwiczeń), np. zaproszenie na wydarzenie lub fragment regulaminu instytucji.
 • Dwa rysunki do treningu audiodeskrypcji – jeden prostszy, drugi bardziej złożony (oba w formacie A5 poziomo, aby można było je wkleić w zeszycie ćwiczeń).
 • Materiały informacyjne dotyczące misji i przepisów wewnętrznych danej instytucji (np. • strategia, regulamin zwiedzania, przepisy dotyczące zniżek itp.).
 • Opaski na oczy, wózki inwalidzkie, zatyczki (stopery) do uszu.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z pozostałymi modułami szkoleniowymi, dostępnymi w ramach programu ECHOCAST.


kontakt:
Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
echocast@muzeum-wilanow.pl

Moduł: „Rozwiązywanie trudnych sytuacji”

Szkolenie specjalistyczne, oparte na analizie konfliktów, pozwala rozpoznawać ich mechanizmy, rozwija umiejętności reagowania w sytuacjach trudnych, umożliwia ćwiczenie zachowań skutecznych i adekwatnych w danej sytuacji.

Czas szkolenia: dwa dni po ok. 9 godzin + 1 godz. na egzamin

Cele szkolenia:

 • Zrozumienie przez uczestników mechanizmów konfliktów.
 • Odróżnianie zachowań asertywnych od agresywnych i uległych.
 • Poznanie przez uczestników ich intuicyjnych sposobów zachowania w sytuacjach konfliktowych.
 • Ćwiczenie dobierania adekwatnego i skutecznego stylu rozwiązania konfliktu w zależności od sytuacji.
 • Poznanie podstawowych zasad wyrażania próśb i oczekiwań, a także złości.
 • Zdobycie przez uczestników podstawowej wiedzy na temat stresu w pracy.

Zawartość merytoryczna:

 • Trudna sytuacja czy trudny klient?
 • Skąd wiemy, jak się na co dzień zachowywać?
 • Komunikacja z klientami w trudnych sytuacjach.
 • Konflikt w relacji z klientem.
 • Asertywność w trudnych relacjach z klientami.
 • Radzenie sobie ze stresem w pracy.
 • Sześć kroków do przejęcia kontroli nad sobą i sytuacją.

Materiały szkoleniowe i wyposażenie:

 • Tablica typu flipchart (z papierowymi kartami) i pisaki.
 • Laptop i projektor multimedialny oraz ekran.
 • Długopisy i notatniki.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z pozostałymi modułami szkoleniowymi, dostępnymi w ramach programu ECHOCAST.


Kontakt:
Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
echocast@muzeum-wilanow.pl

Podziel się:
Wykop Facebook
2018-05-10
ECHOCAST_5.jpg

Rekrutacja na szkolenie trenerów ECHOCAST | zgłoszenia do 10 sierpnia (artykuł)

Dołącz do trenerów programu ECHOCAST Polska! Szkolenie trenerskie to propozycja dla tych pracowników instytucji kultury, którzy odpowiadają za koorydnację pracy albo szkolenie osób w zakresie profesjonalnych bezpośrednich kontaktów ze zwiedzającymi. Czyli koordynatorów, kierowników, liderów takich zespołów, jak: edukatorzy, wolontariusze, przewodnicy, kuratorzy, personel dozorujący, wartownicy, kasjerzy.

echocast_baner_pp.jpg

Standardy obsługi klienta w instytucjach kultury (artykuł)

Pomyślmy przez chwilę o muzeach i innych instytucjach kultury w dzisiejszym świecie jako części przemysłu – kulturalnego, turystycznego, edukacyjnego, rozrywkowego, sektora GLAM... Jak w tej sytuacji konkurencji o gościa, zwiedzającego, klienta zadbać o wysoką jakość obsługi? Kluczem możemy być praca nad standardami jakości i wzmacnianie kompetencji społecznych pracowników.

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej

Muzeum w Internecie

Partnerzy

Sponsorzy

Idea & Design
Copyright © Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych na naszej stronie internetowej oraz dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych Użytkowników. Pliki cookies mogą Państwo kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszej strony internetowej, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż akceptują Państwo stosowanie plików cookies. Potwierdzam, że aktualne ustawienia mojej przeglądarki są zgodne z moimi preferencjami w zakresie stosowania plików cookie. Celem uzyskania pełnej wiedzy i komfortu w odniesieniu do używania przez nas plików cookies prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką prywatności.

✓ Rozumiem